Ledare BLT

"Inget Europas förenta stater"

Ledare BLT Artikeln publicerades

REPLIK || Junilistans kandidatur till EU-valet 2014 togs emot med skepsis, bland annat av Erik Hultgren i ledaren Vad gör en nejsägare (17/2). Från vår sida handlar det inte om revansch utan om att problemen som vi tog upp för tio år sedan bara växer. Det pratas nu om nya steg som en bankunion, EU-skatter och “Europas Förenta Stater”. Låtsasdemokratin i Bryssel når nya höjder och blir allt svårare att dölja bakom lovorden om en europeisk gemenskap, vilket reflekteras i sjunkande förtroende för unionen bland väljarna.

Det låga deltagandet i EU-valet har flera förklaringar. För det första, precis som Hultgren nämner, finns det ett informationsgap mellan politiker och väljare. Väljarna vet inte vilket enormt inflytande Bryssel har på det dagliga livet. För det andra, mycket av arbetet utförs inte av de folkvalda utan av tjänstemän, inte sällan påverkade av starka lobbyister vilket leder till misstro och maktlöshet hos väljarna. I många fall sviker de folkvalda politikerna sin ideologi för att rösta med Bryssel.

Junilistan är ett tvärpolitiskt parti som ställer upp i valet med tre budskap:

1. Fridlys kronan då Sverige är bundet av EU-fördraget att så småningom gå med i EMU.

2. Stoppa utvecklingen av en EU-stat och värna om att Sveriges riksdag fattar beslut om svensk ekonomi, inklusive skatter, sociala frågor, rättsväsende och polis. Vi menar att den svenska regeringen inte får flytta över den makt folket anförtrott den, till någon annan instans utan en folkomröstning.

3. Kräv en omförhandling av Lissabonfördraget så att Sverige och likasinnade länder återfår en del av beslutsrätten.

Det är i grunden samma frågor som 2004. Det är bara i val till EU-parlamentet som dessa frågor kan debatteras och därför är det ytterst relevant för oss att ställa upp i valet. Junilistan står bakom EU som samarbetsorgan i frågor som handlar om fri rörlighet och gränsöverskridande miljöfrågor. Vi säger nej endast när det rör frågor som kan hanteras nationellt. Vi tar strid för närdemokrati, det är vårt centrala budskap.

Jörgen Appelgren, partiledare Junilistan

Svar:

Hej och tack för svaret.

I min ledare om Junilistan kritiserade jag partiet för att vara populistiska, genom att gå till val på tre budskap som inte avgörs i Europaparlamentet. Dessa tre upprepas i Appelgrens svar.

Samtidigt nämns ingenting om hur partiet faktiskt ska rösta i de viktiga frågor, klimatet, den personliga integriteten, den inre marknaden eller den gränsöverskridande brottsligheten, som faktiskt bör och ska avgöras i parlamentet.

Så vad innebär egentligen en röst på Junilistan?

Erik Hultgren