Ledare BLT

"Helt olika beskrivningar"

Ledare BLT Artikeln publicerades

Inga-Lena Fischer skriver måndagen den 30 april att Fukushima inte primärt var ett reaktorhaveri. Hon skriver vidare att det var en jordbävning och en därpå följande tsunami som dödade människor, inte reaktorhaveriet.

Om man läser SvD Opinion 25 april och en text av Tomas Kåberger, professor i Industriell energipolicy vid Chalmers och ordförande i Japan Renewable Energy Foundation, får man en annan bild:

I Japan stängs om några dagar den sista av landets 54 kärnreaktorer. I mars 2011 lärde man sig att en jordbävning, som kärnkraftverken skulle tåla, trots det skadade en reaktor i Fukushima. Den följande tsunamin ledde till att fyra reaktorer förstördes och till härdsmältor med radioaktiva utsläpp. Landets regering fick plötsligt reda på att om vindarna ändrat riktning skulle man behöva utrymma Tokyo trots avståndet på 20 mil från kärnkraftverket. Det hade man inte talat om tidigare.

I de nu kontaminerade områden man inte haft råd att utrymma aborteras missbildade foster och man förbereder sig för att hantera sjukdomar i decennier framåt. Skattebetalarna får betala tusentals miljarder kronor för utrymningar och hantering av de havererade reaktorerna.

Med dessa erfarenheter har kärnkraftverken stängts. Verk som tidigare svarade för cirka 30 procent av Japans elförsörjning.

Hur mycket betyder det om man dör direkt eller efter ett antal år? Ja, det är ju mycket svårare efter ett antal år att bevisa att denna död beror på Fukushima.

Hur kan man påstå att kärnkraften är fossilfri? Behövs det inte någon fossil energi för att transportera uranet eller för att transportera avfallet?

Och hur är det med de stora ytor som skövlas för att få fram uranet gör man det med biobränsle?

Nej, kärnkraft är en gammal och dålig teknik som dessutom är mycket dyr.

Rubriken på ledaren är att vindkraften är meningslös. Dock skapar en vindkraftsutbyggnad förutsättningar för att minska beroendet av fossila drivmedel i transportsektorn.

Energimyndigheten har nyligen visat att konsumenternas samlade elkostnader blir lägre om vindkraften byggs ut.

Förnyelsebart ger Sverige en möjlighet att vara långt framme med något som alla kommer att behöva. Och det ger nya arbetstillfällen.

Ingrid Ågård

Miljöpartiet i Karlshamn

Svar: Det var inte primärt ett reaktorhaveri. Det står jag för. Hade inte jordbävningen ägt rumt med åtföljande flodvåg som drabbade Fukushima hade kärnkraftsreaktorer såväl i Japan som i Tyskland varit i drift i dag.

Det här är som frälsningsläror, där bägge sidor är lika troende. Endera vill man ha kärnkraften eftersom det inte är garanterat att det händer en katastrof. Däremot vet vi att koldioxidutsläppen är en pågående katastrof här och nu som vi dessutom inte ser någon ände på.

Vindkraften som meningslös är inte min idé. Det är Kungliga Vetenskapsakademins energiutskott som hade det som rubrik för ett inlägg på Svenska Dagbladets debattsida 22 april.

Debatten har blivit engagerad men jag väljer att lyssna på akademin.

Så här skrev de i en replik:

Är vindkraften dyr? Ja. Den överdimensionerade vindkraftsutbyggnaden skulle inte ske utan elcertifikatstödet. Dessutom orsakar vindkraften stora kringkostnader i form av fler nätanslutningar, elledningar och reglerkraft.

Vi klarar kraven på förnybar energi även utan en utbyggd vindkraft.

Vänligen

Inga-Lena Fischer