Ledare BLT

Förloraren Löfven

Ledare BLT Artikeln publicerades

LEDARE || Vinster i välfärden blev, precis som förutspått, en rejäl konfliktunge på Socialdemokraternas kongress. När detta skrivs (fredag eftermiddag) är det tydligt att den radikala flygeln har kammat hem segern, både i skolfrågan och i förhållande till företag inom välfärden.

De tillskärpta förslagen, vilka dök upp under fredagen, är uttryck för en önskan att återpolitisera och skaffa sig mer makt över alla - inte bara "rikskapitalister" utan alla - som vill engagera sig i välfärdens framtid.

Senast i förra veckan skrev Örjan Hultåker, ordförande för Företagarna Stockholms stad, hur ett sådant förbud skulle innebära "dödskyssen" för småföretagen i branschen. I synnerhet de mindre ägarledda vårdföretagen kan arbeta ihop till en vinst därför att de minskar den tunga byråkrati som finns i kommuner och landsting, skriver han.

Det allvarligaste hotet mot valfriheten på många år, kommenterade Vårdföretagen igår.

S-kongressens inriktning innebär att ta både ett och flera steg tillbaka mot den gamla onda devisen "mer makt åt politikerna".

Inom Socialdemokraterna är det där är en stark reflex, svår att behärska. Lite mer förbud, lite mer regleringar, lite mer makt åt stela strukturer - så kanske vi uppnår målet bortom regnbågen? Ett bakvänt tänkande. Debatten om exempelvis skolans framtid är så mycket bredare än att bara låta den cirkulera kring ägandeformer och vem som driver skolorna.

Den skarpa skrivelsen om att kommunerna ska få avgörande inflytande över skoletableringar (i praktiken veto) skulle riskera att sätta stopp för nyetableringar i många kommuner om det blev verklighet.

För vem tror att en kommun utmanar sig själv om den kan slippa?

Och om nu privata vårdföretag ska avkrävas krav på att sköta sig inför hot om åtgärder, kan vi då, snälla, utfärda samma krav på kommunala verksamheter. Kommunal vanvård är knappast bättre än vanvård i andra inrättningar.

Dessa eftergifter till den radikala flygeln inom partiet görs bara med ett i sinnet: Att förhindra ett nederlag för partiledaren Stefan Löfven. Men faktum står klart. De nya kompromissförslagen förvandlar Löfven till en förlorare. Han har missbedömt sitt eget parti.

Det här är mer i linje med vad Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt skulle gilla, snarare än språkrören i Miljöpartiet. MP är klart och tydligt emot kommunalt veto i skolfrågan. Hur ska det ska gå i samarbetet med Miljöpartiet kan man fråga sig.

Men på ett vis är det bra. Då vet vi åtminstone vad vi har att förhålla oss till i valrörelsen.