Ledare BLT

Fler bör handla med Litauen

Ledare BLT Artikeln publicerades

KRÖNIKA// Estland i all ära - men nog är det lite märkligt att fem gånger fler svenska företag gör affärer där än i vårt större grannland Litauen.

Ok, jag erkänner att jag inte är helt opartisk med tanke på att Litauen är mitt nuvarande hemland. Men rent faktamässigt är det tokigt hur affärsförbindelserna ser ut mellan Sverige och de baltiska länderna.

Tidigare i år presenterade Business Sweden en studie över företagsklimatet i de tre baltiska länderna. Där kunde man konstatera att antalet aktiva svenska företag ligger kring 130 i Litauen, 170 i Lettland – och 700 i Estland.

Först och främst ett stort grattis till esterna, som har lyckats skapa så många affärskontakter. Och säkerligen finns utrymme för fler. Business Sweden understryker att affärsklimatet är gott i alla de tre baltiska länderna: lågt löneläge, kvalificerad arbetskraft, goda IT-kommunikationer, hög livskvalitet.

Business Sweden – tidigare Exportrådet och Invest Sweden – gör ingen poäng av den skeva fördelningen av svenska företag i regionen. Men det gör jag.

Litauen har nästan tre gånger fler invånare än Estland – men i många svenska affärsmäns ögon är det uppenbarligen en mindre intressant marknad. Ända sedan länderna blev fria 1991 har svenskt näringsliv haft större intresse för Estland, inte bara för att landet klarade övergången bättre från planekonomi till marknadsekonomi. Estland fick också ett försprång för att landet var mer känt i Sverige än de övriga två. Och för att svenskar med estnisk bakgrund snabbt kom ur startgroparna och börja hjälpa – och handla med – esterna.

Det märkliga är inte att Estland fick fler svenska affärskontakter i början, det märkliga är att skillnaden fortfarande är så stor. Vad gäller marknadsekonomisk mognad ligger Estland förvisso ännu något före de övriga två: starkare exportföretag, effektivare statsförvaltning, mindre korruption. Men försprånget minskar.

Härom veckan kom statistik som visar att Litauen gått om Estland i BNP per capita. I Världsbankens rapport Doing Business 2014 ligger Litauen nu på första plats bland de central- och östeuropeiska länderna - och på 17:e plats globalt. Det har blivit lättare att starta företag, att få krediter, att erhålla byggnadslov.

Estland har hälften så hög BNP som Litauen. Det finns ingen anledning att landet ska ha fem gånger fler svenska företagskontakter.

PÅHL RUIN
är journalist och bor i Litauen