Ledare BLT

"EU borde göra mer för miljön"

Ledare BLT Artikeln publicerades

REPLIK || I sitt svar på vår replik (14/3) efterfrågar Erik Hultgren vår syn på ett antal områden. Låt mig därför kort svara på dessa. Den inre marknaden är enligt vår syn grundpelaren i EU-samarbetet. Vi står helt bakom åtgärder som tar bort handelshinder av olika slag. En reservation är att Bryssel har en benägenhet att detaljstyra vilket vi vänder oss emot, men principen om fri rörlighet för varor, tjänster, arbetskraft och kapital stödjer vi till fullo.

Klimatfrågan är synnerligen viktig och EU har en betydelsefull roll att spela. Vi anser att EU kan göra mer vad gäller gränsöverskridande miljöfrågor. Bland annat borde kraven på bilars avgasrening höjas markant, tekniken finns men hänsynen till de stora bilproducenterna väger tyvärr över. Lokala miljöfrågor bör dock hanteras på nationell eller lägre nivå.

Angående den personliga integriteten vill jag göra två reflektioner. Den första är att vår offentlighetsprincip, helig och oantastlig enligt våra politiker vid inträdet till EU, nu steg för steg undergrävs vilket yttrandefrihetsexperten Nils Funcke skrev om in DN nyligen. Den svenska traditionen har varit att medborgarna ska kunna granska sina politiska ledare. Nu beskärs medborgarnas och medias möjligheter att granska överheten via EU vilket är ett demokratiskt problem. Samtidigt så ökar övervakningen av enskilda personer. Överhetens kontroll över medborgarna ökar och den personliga integriteten väger lätt. I grunden är Junilistan negativ till bägge dessa utvecklingstrender.

Vad gäller den gränsöverskridande brottsligheten är det centralt att polis och rättsväsen samarbetar över gränserna. Vi är dock motståndare till tanken på att andra länders poliser eller en gemensam EU-polis skulle få rätt att på svensk mark leta efter och gripa svenska eller utländska medborgare. Samarbetet ska organiseras så att respektive lands polis genomför de åtgärder som krävs i det egna landet.

Jörgen Appelgren, partiledare på Junilistan