Ledare BLT

Engelskan koloniserar oss!

Ledare BLT Artikeln publicerades

GÄST PÅ LEDARSIDAN || När Svenska Akademiens ständige sekreterare intervjuades i Sydsvenskan om nobelpriset svarade han bl a så här på en fråga: Det är lite seven degrees of separation över det där?

Det här sättet att skjuta in en engelsk fras utan att översätta den har antagit epidemiska proportioner och är avslöjande för hur enögt inriktade vi är i detta land på det anglosachsiska. Engelskan har blivit prestigespråket och snobbspråket. Man märkvärdiserar genom att dra till med en engelsk fras och känner sig antagligen global.

Lite ironiskt är det att just den Ständige själv på sin tid skrev en debattartikel mot anglifieringen av det språk som ju Akademien har som uppgift att vårda.

Man borde börja med universiteten där 90 avhandlingar av 100 skrivs på engelska och svenskan ständigt förlorar mark, det som brukar kallas domäner. Det är som en smygande kolonisering. Svenskar som talar svenska kan inte ta del av forskning som de betalar för via skattsedeln.

Utvecklingen tycks accelerera under massiv amerikansk påverkan via internet, musik och politik. Delvis kan det förklaras av de allierades seger i andra världskriget men också av USA:s enorma forskningsresurser och ekonomiska dominans.

Frågan är då om man ska göra som ekonomen Marian Radetzky pläderat för, nämligen överge svenskan och genomföra ett språkbyte till engelska. Svenskan är ju ändå en obetydlighet i denna värld.

Det ideella Språkförsvaret, som arbetar för att behålla svenskan som det identitetsskapande element det är, argumenterar emot anglifieringen. Det sympatiska är att de inte motarbetar engelskan i alla lägen. Enbart när engelskan hotar att tränga ut svenskan och blir det enda främmande språk vi lär oss...

I en antologi, Svenskan ett språk att äga, älska och ärva, har Språkförsvaret samlat olika inlägg från de senaste åren. Språkförsvaret har också varit pådrivande till den språklag vi numera har. I den slås fast att svenskan är huvudspråk i Sverige.

Det kan låta som en självklarhet, men det är det inte. Barn får på sina håll lära sig engelska innan de ens kan svenska. Följden av det blir att de blir sämre i svenska! Regeringen drog på sig en JO-anmälan när mailadressen till departementen var på engelska och fick retirera.

Svenska studenter som ska studera utomlands är hänvisade till engelskspråkiga universitet. Vad betyder det?

Svenskarna i EU är ivrigare än andra att välja engelskan i stället för svenskan. Den knackiga engelskan översätts till övriga språk och därmed blir budskapet ännu otydligare. Innebörder går lätt förlorade. Och då blir vi faktiskt dummare.

Om man inte bryr sig om sådant känslopjunk (finns ens ordet på engelska?) som att språket inte är utbytbart, så borde man ändå begrunda att landet förlorar miljarder på att vi inte kan tala med våra kunder i andra länder på kundernas språk. EU har räknat fram att EU förlorar 900 miljarder årligen på dåliga kunskaper i världsspråken. Hur mycket av det faller på det smalspråkiga Sverige?

Språkintresserade anbefalles innerligt att läsa denna bok.

Lennart Hjelmstedt
före detta politisk chefredaktör på BLT