Ledare BLT

Det finns ingen samsyn

Ledare BLT Artikeln publicerades

LEDARE || Levande skärgård. Närfiskat. Matlandet Sverige. Uttrycken är några av alla modeord som känns igen från politiker av olika kulörer.

Vi ska ha en levande skärgård eftersom turisterna ska ha något trevligt att komma till, eller? Kanske vi ska ha en levande skärgård eftersom det är en del av vårt kulturarv, ett sätt att leva. Våra kustsamhällen bevarar traditioner i kombination med att de erbjuder rekreationsmiljöer på somrarna.

Närfiskat är ett begrepp som ska visa konsumenten var fisken är fångad och att den är fiskade på ett hållbart sätt: Myndigheter och allmänhet applåderar initiativet som kommer från branschen själv. Fiskeriverket har stått bakom utvecklingen av det nya märket, både ekonomiskt och ”moraliskt”. Som underrubrik står att det ska vara Svenskt, Godkänt, Spårbart.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) har sjösatt ett stort projekt under rubriken ”Det nya Matlandet Sverige” med slagordet Jobb och tillväxt i hela landet. I den satsningen finns också en del som heter Fiskeprogrammet:

Även inom Fiskeprogrammet finns åtgärder för att skapa sysselsättning och utveckling på landsbygden. Basen är goda fiskbestånd och ett hållbart utnyttjande av naturresurserna och åtgärder inom ramen för programmet ska även bidra till detta. Större delen av fiskerinäringen, såväl yrkesfiske, fritidsfiske, som vattenbruk och beredningsindustri, är lokaliserad till landsbygden. Därmed finns stor potential att bidra till utvecklingen av visionen ... Även inom Fiskeprogrammet finns åtgärder för att skapa sysselsättning och utveckling på landsbygden.

På myndighetsnivå ansvarar Landsbygdsdepartementet för att driva arbetet med visionen framåt. Bland annat har Jordbruksverket en central roll i och med att de ansvarar för olika stödmedel, exempelvis inom Landsbygdsprogrammet och Fiskeprogrammet.

Men vad händer? Jo, det är inte bara Jordbruksverket som har uppdraget att arbeta med fiskefrågor. Även den nya Havs- och vattenmyndigheten har ett finger med i spelet, för att inte säga hela handen. Det visar sig nu när man vill förbjuda helt stoppa och förbjuda laxfisket med drivlinor i södra Östersjön. Det innebär att sedan man förbjudit det ena fisket efter det andra har man slutligen hammaren i handen för att slå i den sista spiken i kistan för det kustnära fisket.

Om inte yrkesfiskarna inom de så varmt omhuldade "småskaliga kustfisket" kan fiska så lär det blir svårt att få tag i fisk både till Närfiskat och till Matlandet Sverige, för att inte tala om hur svårt det blir att leva upp till löftet om en levande landsbygd. Det blir i alla fall inte mycket av en levande skärgård, utom ett par månader på sommaren när sommargästerna invaderar kustsamhällen.

Då får de stå där med lång näsa; var finns fiskebåtarna? Var kan man köpa fisk? Var har den bofasta befolkningen tagit vägen?

Fråga Havs - och vattenmyndigheten och dess föregångare Fiskeriverket. Det finns absolut ingen samsyn i den här frågan. Den ena handen vet inte vad den andra gör. Jordbruksverket har ansvar för att främja yrkesfisket och Havs- och vattenmyndigheten håller som bäst på att slå ihjäl det.

Eskil Erlandsson måste inse att varken han, regeringen eller landet Sverige har en fiskeripolitik värd namnet. Detaljfrågorna är så komplicerade att allmänheten har svårt att hänga med i svängarna, men de begriper nog att finns det inga fiskare så finns det inga fiskelägen. Men då är det så dags.