Ledare BLT

Är vindkraften meningslös?

Ledare BLT Artikeln publicerades

Meningslös satsning på vindkraft. Det var rubriken på ett inlägg i Svenska Dagbladet förra helgen. Det var de tretton ledamöterna i Kungliga Vetenskapsakademins energiutskott som tog till orda.

Det kostar på att tala om att kejsaren är naken och många har känt sig kallade att kommentera deras påståenden.

Utgångspunkten för diskussionen från energiutskottets sida är det enkla och ofta förbisedda faktumet att Sverige faktiskt är självförsörjande på fossilfri energi. Våra behov täcks i princip av vattenkraft och kärnkraft.

Allmänheten kan förledas att tro att vindkraften är en enkel och lättillgänglig form av energi. Men det är inte bara att sätta upp ett vindkraftverk och koppla in det på nätet. Vi har exempel på nära håll. Att Anders Nilsson och Blekinge Offshore vill bygga den stora vindkraftsparken intill Hanö är ingen tillfällighet. Det finns bra kopplingar till stamnätet via Polenkabelns intag i Karlshamn. Men då och då glimmar det till i debatten, det gäller att hitta bra kopplingar i elnätet. Att bara bygga ut gör sig inte så lätt, elen måste gå att ta in i systemet också.

El är en omedelbar energi, den uppstår där den altras och kan svårligen lagras. Det är alltså inte säkert att vi behöver mest el när det blåser som mest. På vintern när det är kallt blåser det lite, men då är behovet av el stort. Ju mer vindkraft vi får, desto säkrare kompletterade elproduktion behövs. Fortfarande gäller regeln att man knappast kan få ut mer än 35 - 40 procent av installerad effekt från vindkraften, beroende på hur mycket och ofta det blåser.

De 13 skriver så här:

Ur nationalekonomisk synpunkt måste i princip huvuddelen av kostnaden för en överdriven utbyggnad av vindkraften vara en förlust då den uppenbarligen inte behövs. Den svenska vindkraftsutbyggnaden skulle inte ha varit möjlig utan omfattande "subventioner" (i form av elcertifikat) i mångmiljardsklassen som därtill huvudsakligen gagnar utländsk industri.

Att sådana gigantiska energiinvesteringar håller på att genomföras i vårt land som redan har ett väl fungerande och fossilfritt elsystem är obegripligt. Om avsikten vore att minska koldioxidutsläppen borde investeringarna på hundratals miljarder i stället riktas mot transportsektorn där cirka 35 procent av de fossila utsläppen sker i dag.

Så lång vetenskapsakademien. Det här har fått vindkraftskramarna att gå i taket och argumenten för vindkraftsutbyggnaden har haglat den gångna veckan, men det går inte att komma förbi de sanningar som levererats.

För ska man se till vilka motiv som i verkligheten ligger bakom satsningen på förnybar energi är att man vill ha bort kärnkraften, trots dess fördelar i det här sammanhanget.

I helgen kom också SOM-institutet med resultatet av en undersökning kring svenskarnas uppfattning om kärnkraften. Där sägs att opinionen har svängt. 44 procent av svenskarna vill att kärnkraften ska avvecklas omgående eller när nuvarande reaktorer har tjänat ut. Samtidigt är det 35 procent som anser att kärnkraften bör byggas ut.

Detta sägs vara en reaktion efter haverierna i japanska Fukushima. Men där tycks människor ha hamnat i galen tunna. Det var inte primärt ett reaktorhaveri. I intervjuer i Sveriges Radio säger människor att "Japan är högteknologiskt och ändå havererade det". Det är fel, det var en jordbävning och en därpå följande tsunami som dödade människor, inte reaktorhaveriet.

Såvitt bekant var det ingen dog som en direkt följd av Fukushimahaveriet.

Men det kommer att bli besvärligt för tyskarna som beslutat att stänga sina kärnkraftverk. Hur svårt vet vi ännu inte, men man kan befara att stängningen kommer att skapa stora problem inte bara i Tyskland utan också i grannländerna. Och vad ersätter kärnkraften? Kol och gas.