Läsarnas

Tving GoIF

Läsarnas Artikeln publicerades

Tving GoIF har haft årsmöte 22/2. Ordförande Tommy Karlsson öppnade mötet, hälsade alla välkomna och utsågs till att leda mötet. Efter föredragning av verksamhetsberättelser, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. Styrelsens sammansättning efter valen: Ordförande Tommy Karlsson, kassör Oscar Karlsson, sekreterare Jens Mölholm, Ungdomssektionens ordförande Johan Abrahamsson, Tennissektionens ordförande Johann Wenström och ledamot Tedi Juricic. Suppleanter: Benny Svensson och Mattias Sellberg.