Läsarnas

Ronneby Jakt och Sportskytteklubb

Läsarnas Artikeln publicerades

Ronneby Jakt och Sportskytteklubb har hållit årsmöte i Listerby Församlingshem. Ordförande Lennart Johansson hälsade 35 medlemmar välkomna, samt Länsstyrelsens Bertil Larson, sakkunnig i frågor om varg och lodjur. Ordförande gav en tillbakablick av året som gått, att det varit ett av det bästa i klubbens historia, att medlemsantalet ökat med 70 nya medlemmar under året till 251 varav 44 var under 25 år och 18 damer som bildat en damsektion. Av dessa var 231 organiserade i Jägarnas Riksförbund och 20 tillhörde annat förbund. Vidare att det sköts över 41000 skott, att det genomfördes en jaktstig med 100-talet deltagare, att fem jakter skänkta av Johannishus Godsförvaltning utlottades på starkorten, att det utexaminerades 40 nya jägare, att damerna genomförde jakter på klubbens arrenderade marker i Ronneby och Karlskrona, att det genomfördes ett tiotal prov i viltspår. Ordförande Lennart Johansson fick förtroendet att leda klubben ytterligare ett år och övriga i styrelsen omvaldes. Till nya i styrelsen valdes Nanna Lindell och suppleant blev Emma Sandin. Mötet avslutades med ett intressant föredrag av Bertil Larson och en bra diskussion med många frågor som han svarade på. Därefter blev det kaffe och tre nya medlemmar skrev in sig. På vår hemsida finns uppgifter om valen, och ni kan följa klubben på Facebook.