Läsarnas

PRO Karlshamn

Läsarnas Artikeln publicerades

Årsmötet hölls den 17 februari i Folkets hus. Jan Andersson valdes till mötesordförande och Gun-britt Nyquist sekreterare. Verksamhetsberättelsen för 2015 lästes upp och godkändes. Det ekonomiska resultatet gicks igenom och godkändes. Det ekonomiska underskottet på sex tusen återställs förhoppningsvis om den lagda budgeten håller. Sedan revisionsberättelsen lästs upp beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Därefter förrättades val av styrelse och övriga funktionärer. Bruno Österberg omvaldes som ordförande och tillika kassör. Som lotteriansvarig valdes Inge Andersson och Eva Wikingsson blev reseorganisatör. Vår kassör Inga Palmqvist, som har gjort ett utmärkt arbete, har valt att träda tillbaka. Hon avtackades med blommor. Maj-Britt och Rune Appelqvist som varit ledare för våra läsecirklar under många år slutar nu med det och Rune som även varit en driven lottförsäljare på våra månadsmöten tackades båda med blommor. Våra andra lottförsäljare på månadsmötena Ethel Karlsson och Britt Svanberg fick även de blommor som tack. Maj Clarin, som ensam upprätthållit den inte helt lätta uppgiften som valberedare fick också välförtjänta blommor. Sist att få ett erkännande för sitt arbete under året och för ett väl och underhållande genomfört årsmötet fick Jan Andersson mottaga blommor. Årsmötesförhandlingarna avslutades. Efter kaffe och semlor vidtog den av många emotsedda underhållningen. Enaktaren "Över min döda kropp" skriven av en ung dam Manda Stenström med benägen hjälp av Magnus Rosén, handlar om en äldre televerksanställd. När den därtill framfördes av Magnus Rosén som är en skicklig skådespelare med gedigen bakgrund inom området så blir upplevelsen riktigt positiv. Till alla som inte hade möjligheten att se föreställningen rekommenderas den verkligen! Den vänder sig mycket till oss äldre.