Läsarnas

Måndagsbridgen Karlshamn

Läsarnas Artikeln publicerades

Resultat från tävlingen den 9 november där 21 par deltog, medel 234: 1) Klas Diamant–Karsten Karstensen 316,0. 2) G-I Johansson–Nils Törnblom 306,6. 3) Sture Prytz–Sonny Söderberg 303,0. 4) Stid Johansson–J-Å Elmquist 287,4. 5) Marianne Jonfelt–Gudrun Lindgren 266,3. 6) A-M Olsson–Ingeborg Svanberg 260,7. 7) Vivi Hirschsprung–N-E Abrahamsson 259,5. 8) Erik Nilsson–Kerstin Nurmse 245,2.

Sällskapet Ronneby

spelade måndagen den 9 november en tävling med 12 deltagande par. Resultat över medel: 1) Jeanette Karlsson–Nils-Arne Karlsson 166. 2) Elisabeth Larsson–Ronny Åkesson 164. 3) Gun Mårtensson–Ulla Leissner 154. 4) Stig Persson–Torsten Johansson 149. 5) Bertil Waltersson–Anne Alfredsson 144. 6) Karin Groth–Ove Lundgren 142. 7) Åke Waldolf–Harsy Sandström 135.