Läsarnas

Högadals IS

Läsarnas ,

Artikeln publicerades 8 februari 2016.

Gölarundan den 7 februari. Vinnare: Tage Karlsson, Kerstin Karlsson, Svea Svensson, Anna-Stina Bäckström, Inger Winqvist, Peter Svensson och Stefan Viljehammar.Rätt rad: 22X X11 221 XX1.