Läsarnas

Högadals IS

Läsarnas Artikeln publicerades

Gölarundan 11 oktober. Rätt rad: 211 212 X1X 21X. Tio rätt: Fredrik Andersson. Nio rätt: Birgitta Andersson, Rune Andersson och Elin Petersson.