Kultur

Restaureringen av Tingshuset gestaltas konstnärligt

Sölvesborg Artikeln publicerades
Tingshuset i Sölvesborg efter renoveringen. Huset byggdes mellan 1919 och 1921, och renoveringsarbetet startade 2008. Restaureringen har därefter skett i etapper där själva rättssalen var sist ut.
Foto: BO AKESSON
Tingshuset i Sölvesborg efter renoveringen. Huset byggdes mellan 1919 och 1921, och renoveringsarbetet startade 2008. Restaureringen har därefter skett i etapper där själva rättssalen var sist ut.

Val och varsam blick har varit ledorden när Tingshuset i Sölvesborg renoverades. Nu visas en konstnärlig gestaltning av resan i en fast utställning av konstnären Ludvig Ödman.

De är inte så stora, montrarna inne i tingshuset som genom konstnären Ludvig Ödmans ögon gestaltar de svåra val och höga försiktighet som behöver beaktas när ett kulturhistoriskt viktigt hus ska renoveras. För Sölvesborg är tingshuset just ett sådant hus.

– Huset är väldigt viktigt för oss, och dessutom börjar vi närma oss en 100-årsdag. Mycket energi har därför gått till att bibehålla husets kulturella värde genom restaureringen, och då krävs många varsamma val. Då kände vi att vi ville visa upp och gestalta de här valen på något sätt, säger Sofia Lenninger, kultur- och bibliotekschef på Sölvesborgs kommun.

Detta visas nu i en fast utställning inne i huset, men fokuset har inte legat på historiebeskrivning eller en strikt genomgång av renoveringens alla delar. Istället har kommunen genom utställningsproducent Dagmar Nordberg låtit konstnären Ludvig Ödman göra en konstnärlig gestaltning över renoveringen.

Hur har du gått tillväga?

– Jag har arbetat med stillsamma kuriosakabinett, små tittskåp eller montrar. Fokuset har legat på att jobba på ett sätt som inte tar fokus från huset på något sätt, berättar Ludvig Ödman.

 

Konstnären Ludvig Ödman har verkstad utanför Värnamo, men har även en ateljé i Sölvesborg. Här är han under sin utställning på Kulturcentrum i våras.
Foto: Staffan Lindbom
Konstnären Ludvig Ödman har verkstad utanför Värnamo, men har även en ateljé i Sölvesborg. Här är han under sin utställning på Kulturcentrum i våras.

Utställningen handlar både om själva renoveringen som har pågått sedan 2008, men också om personliga känslostämningar och tankar som gått genom Ludvig Ödmans huvud när han vandrat genom huset.

– Det är ett väldigt udda hus, med en speciell stämning i tingssalen där den åtalade sitter i centrum. Jag har också använt mig av humoristiska inslag, säger han.

Ludvig Ödmans utställning visas inne i tingssalen. Utanför, på de rundade väggarna, görs en mer dokumentär gestaltning av Blekinge tekniska högskolas Bild- och ljudutbildningar, där nyckelpersoner i projektet berättar om sina erfarenheter.

– När jag fick uppdraget så var det naturligtvis väldigt spännande, men det var inte bara roligt utan också en stor utmaning. Som arkitekt har jag en stor respekt för Gunnar Asplund, så mycket tid har gått till att röra sig här utan att störa. Det tog en lång tid för mig att skaka av mig Asplundsspöket och bestämma att vi skulle göra en modern gestaltning, berättar Dagmar Nordberg, arkitekt och utställningsproducent för båda delarna av utställningen.

På fredag den 3 november presenteras utställningen, som kallas för ”Tingshuset 2.0 - 1917-2017 en utställning om huset och den varsamma blicken” och beskrivs som en resa i tid och rum i arkitekten Gunnas Asplunds spår.

Fakta

Tingshuset i Sölvesborg

Tingshuset i Sölvesborg ritades och byggdes av arkitekt Gunnar Asplund och stod färdigt 1921.

Byggnadsstilen brukar kallas för nordisk klassicism och hör till Gunnar Asplunds tidigare byggnadsverk.Huset är byggnadsminne och ägs av Sölvesborgs kommun. Det blev byggnadsminne 1993.

Visa mer...