Kultur

Nya konstverket vittnar om strikt religiositet

Konst Artikeln publicerades

Här kommer det tredje av de fyra konstverk som under mars och april publiceras i Blekinge läns tidning. Vårt samarbete med konstnären Ulrika Sparre, Judiska museet och Blekinge museum har idag resulterat i två bilder på tallrikar som vittnar om att judarna i Karlskrona har fört sina religiösa traditioner vidare.

Konstnären Ulrika Sparre ligger bakom de fyra konstverk som publiceras i BLT under våren. I dag presenterar vi det tredje.
Foto: Staffan Lindbom
Konstnären Ulrika Sparre ligger bakom de fyra konstverk som publiceras i BLT under våren. I dag presenterar vi det tredje.

Två tallrikar från herrgården Afvelsgärde, där den judiska pionjären i Karlskrona, Fabian Philip en gång bodde. Till det yttre är de inte särskilt märkvärdiga. Engelskt porslin från mitten av 1800-talet. Den ena är dessutom skadad. Nyckeln till deras betydelse för judarna i Karlskrona ligger i färgen på tallrikarnas bård.

Om man ska följa de judiska renhetsreglerna, det som kallas kosher, får man inte blanda olika typer av mat med varandra och inte ens använda samma porslin för exempelvis kött och mjölkprodukter. Genom att tallrikarna har olika färg, kunde familjen på Afvelsgärde gård vara helt säkra på att de följde reglerna.

De båda sorternas tallrikar fick inte vidröra varandra och egentligen skulle de också diskas var för sig. Därför har vi på den tryckta tidningssidan placerat dem på vårt uppslag så att inte heller bilderna av tallrikarna vidrör varandra, allt enligt konstnären Ulrika Sparres önskemål.

Projektet, en samverkan mellan Judiska museet, Blekinge museum och BLT, heter Medborgarspelet och är en del av en större satsning, ”Traces of Existence”. Den som vill läsa mera om den judiska historien i Karlskrona, kan ta del av appen ”Tidsmaskinen”. Där ska man skriva in ”traces” för att komma fram till projektets speciella virtuella stadsvandring med mera information.

Tidigare konstverk:

Medborgarspelet 15 mars

Medborgarspelet 22 mars