Kultur

Marinan fick en sjöbiskop

Karlskrona Artikeln publicerades

Ett monster från 1500-talet har återuppstått i Karlskronas stadsmarina. Det är en sjöbiskop, som från och med fredagen pryder kajen och ska skydda sjöfarande från allt ont.

Det är i alla fall skulptören Helena Mutanens önskan, berättade hon vid den värdiga invigningsceremonin av ”Biskup Morski” på kajen intill Länsstyrelsens kontor. Denna sjöbiskop har en speciell historia (se faktaruta) och gör här en välsignande gest som förhoppningsvis ska öka trygghet och sjösäkerhet.

 

Konstnären Helena Mutanen vid sin sjöbiskop i brons och till höger den alldeles verklige amiralitetspastorn Daniel Breimert.
Konstnären Helena Mutanen vid sin sjöbiskop i brons och till höger den alldeles verklige amiralitetspastorn Daniel Breimert.

En frusen skara inbjudna och nyfikna samlades för att delta i avtäckningen av Karlskronas senaste utsmyckning. Allra först kom trumpetaren Oskar Back som färdades på Östersjöns gråa vågor och från en båt spelade Jeremiah Clarkes Trumpet Tune in D. Kulturnämndens ordförande Jonas Sandström läste ur en dikt av Karin Boye.

Han fick sedan hjälp för att frilägga den väl inpackade och dittills helt hemliga skulpturen. När sjöbiskopen stod där, endast iklädd en mantel, fick han varma behandskade applåder.

Skulptören Helena Mutanen berättade att hon hittade historien om sjöbiskopen av en slump och att hon sedan fördjupade sig i den. Hon utgick från de allra tidigaste teckningarna från 1530-talet när hon skapade skulpturen.

Människorna på den tiden tänkte sig att det fanns världar under havsytan som påminde om vår egen och föreställningen om en sjöbiskop var därför inte så märklig. Helena Mutanen och Torun Ekstrand, som skött kontakterna med konstnären, underströk båda den naturliga kopplingen till Polen via Östersjön som den här nya utsmyckningen kan symbolisera.

Varken Jonas Sandström eller förvaltningschefen på kultur- och fritid, Elina Tyrberg, vill lova flera skulpturer längs kajen, men hoppas förstås.

Mot slutet av ceremonin välsignades såväl sjöbiskopen som alla övriga närvarande av amiralitetspastor Daniel Breimert, som läste en bön från 1500-talet. En bön skriven av Sir Francis Drake och som amiralitetspastorn hade bearbetat så att den passade det högtidliga tillfället perfekt.

Fakta

Sjöbiskop

Sjöbiskopen infångades i Östersjön 1531. Man tyckte att det liknade en biskop, med toppig biskopsmössa och kors i handen.

Sjöbiskopen fördes till den polske kungen Sigismund den Gamle. Den protesterade genom att vifta med sina fenor, och polackerna drog slutsatsen att sjöbiskopen måste återvända till vattnet. Sigismund, som beskrivs som en välvillig, humanistisk kung, såg till att varelsen släpptes tillbaka till havet.

Innan sjöbiskopen återvände till sitt rätta element påstås det att den gav åskådarna sin välsignelse genom att göra korstecken.

Det finns zoologer som tror att sjöbiskopen kan ha varit ett vilsekommet exemplar av en rocka. Några av rockorna, så kallade gitarr-rockor, har huvud som påminner om det trekantiga huvudet på sjöbiskopen så som den återgavs i de tidigaste teckningarna.

Visa mer...