Kultur

Kort sagt en briljant liten bok

Litteratur Artikeln publicerades
Den kanadensiska poeten Anne Carson.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Den kanadensiska poeten Anne Carson.

I 45 kärnfulla små prosadikter eller mikrobetraktelser om allt mellan himmel och jord, visar kanadensiska Anne Carson åter igen prov på sitt språkliga snille och oemotståndligt odygdiga skämtlynne.

Kort sagt

Genre: Prosa/poesi

Författare: Anne Carson

Översättning: Mara Lee

Förlag: Ellerströms

Hur definiera den kanadensiska prosaförfattaren, poeten, översättaren, professorn i klassiska språk och presumtiva Nobelpriskandidaten Anne Carsons litterära verk? Ja, som alla betydande ordkonstnärer låter hon sina böcker beskriva sig själva och framför allt utgöra en storhet i och genom sitt eget namn. Men om vi ändå skulle våga oss på en karakterisering, eller åtminstone en jämförelse, en litterär orienteringspunkt? Skulle vi hålla oss till den svenska samtidslitteraturen, står Carson förslagsvis vid ett poetologiskt vägkors där Lotta Lotass formmässigt innovativa och språkligt lekfulla undersökningar möter (den likaså klassiska filologen) Jesper Svenbros antikinspirerade diktning och lika raffinerade som gäckande föreningar av myt och verklighet, av spirituell elegans och avspänd klokskap.

Carson introducerades på svenska 2009 med ”Röd självbiografi”, en impulsiv och lärdomsmättad långdikt på prosa, om den självbespeglande hjälten Herakles och det röda monstret Geryon vars möten på en gång utspelar sig i den antika legendens och vår egen moderna, prosaiska värld. De säregna litterära motiven och metoderna befästes ytterligare i de följande titlarna ”Makens skönhet” (en prosalyrisk och förtätad betraktelse över ett kraschat parförhållande) och den fristående och språkligt än mer upplösta ”Röd doc”, uppföljaren till ”Röd självbiografi”. Dessutom har den avancerade litteratur- och språkvetenskapliga studien ”Det oförlorades ekonomi” nyligen kommit ut i handeln.

Med undantag för den sistnämnda, är samtliga böcker lysande översatta av Mara Lee, så även den nu utkomna och blott 60-sidiga lilla pärlan med den passande titeln ”Kort sagt” från 1992, en av Carsons första publikationer. I 45 kärnfulla, fyndiga och märkliga miniessäer eller prosadikter eller mikrobetraktelser skriver hon om allt mellan himmel och jord, till synes utan någon särskild ordning eller inbördes sammanhang. Till formen skiljer sig den här utgivningen av små sentenser och poetiska miniatyrer från tidigare titlar, medan det carsonska anslaget och hennes suveräna förmåga att seriekoppla associationer, kulturhistoriska blinkningar och lyriska förnimmelser är sig lika. Och detta vare sig hon högst flyktigt skriver ”Kort sagt om vart man ska resa”, ”Kort sagt om Brigitte Bardot”, ”Kort sagt om att gå baklänges” eller ”Kort sagt om sanningen som erhålls från drömmar”.

Redan den första textens (”Kort sagt om Homo sapiens”) inledande rader ger en vink om hennes språkliga och intellektuella snille, hennes fritt flygande och expanderande tankeförbindelser, här med en nästan rörande slutkläm: ”Med små hack förde Cromagnonmänniskan protokoll över månfaserna på handtagen till sina redskap, tänkte på henne medan han arbetade.” I den här bilden trälar vår föregående människosläkting alltså vidare i livet, medan han likt ett storasyskon drömskt tänker på det väntade lilla nya människobarnet. En typisk Carson-vision. Att citerade lilla mening utgör hälften av texten som helhet säger också en del om hennes fäbless för formmässig koncentration.

Men bakom hennes sofistikerat höglitterära utgjutelser lurar ständigt skojarens och bedragarens lustfyllda upptåg i språket och i dess oändliga möjligheter till transformation, bländverk och manipulation. Detta gäller hennes litterära produktion i stort, och sticker effektivt hål på allt som riskerar att bli för uppblåst och teoretiskt. Utan denna drastiska och uppsluppna självdistans hade texterna snabbt reducerats till blott och bart inkrökt begrundan och akademiskt sval behärskning. Inte ens när hon i ett par av minitexterna i förefintlig bok tangerar sitt professionella ämne, antikens värld, kan hon lyckligtvis helt avstå från att ikläda sig den okynniga språkmagikerns livfulla gestalt. I ”Kort sagt om Ovidius”, till exempel, låter hon inledningsvis den romerske skalden inta sin kvällsvard medan ”månen driver genom svarta gator” – bara för att meningen därpå anakronistiskt upplysa oss om att hans radio står på golvet. ”Dess lysande gröna stationsskala larmar mjukt.” ”Kort sagt” är kort sagt en i all sin ögonblickliga natur och skenbara enkelhet en briljant liten bok, att snabbläsa, förundras över, skratta åt, försvinna i, lägga ifrån sig och genast plocka upp och bläddra i igen.

Favorittexten? Utan tvekan ”Kort sagt om boende” med följande oemotståndliga upptakt: ”En sak man kan göra om man inte har något hus. Ha på sig flera hattar – kanske tre, fyra. I händelse av regn eller snö, ska de(n) avlägsnas som blivit blöt(a).” Prosapoesins svar på Bröderna Marx!

Fakta

Anne Carson

Anne Carson föddes i Toronto 1950, och började redan som tonåring studera klassisk filologi i Kanada, senare också i Skottland. Hon har publicerat ett stort antal akademiska artiklar och böcker i egenskap av professor i klassisk grekiska. Parallella studier i litteraturvetenskap och antropologi.

Carson har översatt klassisk grekisk dramatik av Aischylos, Sofokles och Euripides. De antika referenserna är legio även i hennes skönlitterära produktion, som vanligen utgör en genreöverskridande mix av poesi, prosa, essä, myt och biografi.

Carson har ett tjugotal titlar bakom sig och introducerades på svenska med ”Röd självbiografi” (2009). Sedan dess har ytterligare fyra titlar översatts och kommit ut i svensk översättning. Hon är mångfaldigt prisbelönad både för sin akademiska gärning och för sitt författarskap, och betraktas numera som en självklar Nobelpriskandidat.

Bokens första mening: Tidigt en morgon saknades ord.

Visa mer...