Kultur o Nöje

Tuktad bilderbok som inte har tillräckligt med substans

Kultur o Nöje Artikeln publicerades

Det är en bilderbok som skapar stämningar men som är återhållsam med själva berättandet. Trots de uppenbara skönhetsvärdena drivs förenklingen så långt att resultatet blivit spänningslöst.

Här är vi

Text: Åsa Lind

Bild: Ingrid Godon

Förlag: Lilla Piratförlaget

Hur lätt är det inte att bli betagen av de fina illustrationerna i bilderboken ”Här är vi”; den belgiska illustratören Ingrid Godon (f 1958) är mästerlig på att skapa stämningar med sin lyriska och säreget skira stil.

Genom sin återhållsamhet korresponderar bilderna på sätt och vis väl med Åsa Linds (f 1958) minimalistiska texter. Till sist tenderar dock den väl tuktade stiliseringen att bli både energifattig och småtråkig.

Två barn förflyttar sig från ett ”här” till ett ”här”. Det handlar om positionsförändringar på flera plan. Samtidigt som de rör sig genom ett skiftande naturlandskap, ställer de gradvis om sin mentalitet. De tar steget ut från sin lätt isolationistisk tvåsamhet, för att med viss tvekan omfatta en större kollektiv gemenskap.

Varför detta steg upplevs som såpass existentiellt krävande blir dock aldrig tydligt. Det beror i hög grad på att de två barnens historiska och vardagliga förhållanden aldrig berörs. Därför förmår de heller inte att lyfta till den mångtydiga nivå, där de eventuellt skulle ha kunnat symbolisera sådant som främlingskapets vånda eller socialiseringsprocessens dynamik.

Trots de allra bästa estetiska förutsättningar stannar ”Här är vi” vid att vara en bilderbok som strandat i det dekorativa. Boken signalerar känslor men saknar given substans.