Kultur o Nöje

Sigrid Combüchen tar över topplaceringen

Kultur o Nöje Artikeln publicerades

Recensenterna väljer de bästa böckerna just nu.

Boklistan har valts av: Maria Ehrenberg, Stefan Eklund, Jan Karlsson, Thomas Kjellgren, Sune Johannesson, Martin Lagerholm Inger Melin, Christian Swalander och Lena Kvist (red). Den gäller böcker utgivna efter 1 juni. Siffran inom parentes visar förra plac.

<span class="fig-caption-title">1 Sigrid Combüchen; Sidonie &amp; Nathalie (5) Norstedts förlag:</span>INJECT_ARTICLE_MIDDLE_SIDEBAR Stark och viktig gestaltning av den utsatta människans innersta rum.
1 Sigrid Combüchen; Sidonie & Nathalie (5) Norstedts förlag:
Stark och viktig gestaltning av den utsatta människans innersta rum.
<p><span class="fig-caption-title">2 Johan Svedjedal; Den nya dagen gryr – Karin Boyes författarliv (1) Wahlström och Widstrand förlag:</span> Ett mästerverk. Här framträder en delvis annan person, mer fullödig, rolig och politisk än den gängse bilden av Boye. <ul><div class="gptAd" id='div-gpt-ad-gm-ad-8' data-adtype="Artikelbanner">
  <script>
    var divId = 'gm-ad-8';
    var contentIds = document.querySelector('meta[name="gmd:adspaces"]').getAttribute('content').split(',');
    if(contentIds.includes(divId)) {
      googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-gm-ad-8'); });
    }
  </script>
</div>
<div class="market-link-container">
  <div class="market-message-container">
          <h3> ERBJUDANDE </h3>
            <a href="#" data-unique-link="artikel" data-link-package="bl_digitalt_1kr" class="plus-marketing-button" target="_self" title="Fri tillgång till allt på blt.se. Endast 1 krona första månaden. ">
        Fri tillgång till allt på blt.se. Endast 1 krona första månaden. 
      </a>
      </div>
</div>
<li id="gmadwidget-90" class="widget GmAdWidget"><!-- BLT Mobil 2 -->
  

<div id="EAS_fif_8499" class="lazyThis" data-screenAmount="0.05"  data-maxwidth="320px" data-adName="BLTMobil2" ></div>


  
<div style="display:none" id="key_word_8499" data-keywords=""></div>


<script type="text/javascript">
  var metas = document.getElementsByTagName('meta');
  var pageClass = '';
  var adTags;

  for (var i=0; i<metas.length; i++) {
    if (metas[i].getAttribute("name") == "cXenseParse:pageclass") {
     pageClass = metas[i].getAttribute("content");
    }
    if (metas[i].getAttribute("name") == "keywords") {
     adTags = metas[i].getAttribute("content");
     adTags = adTags.replace(/ /g, "+");
     adTags = encodeURI(adTags);
    }
  }

  adTags = adTags.replace(/,/g, "|");

  adTags = ';EASTTags=' + adTags ;
  var eas_tags = document.getElementById('key_word_8499').getAttribute('data-keywords');

  if (eas_tags === '' || eas_tags === '|'){
      eas_tags = adTags;
  }
  else {
      eas_tags = ';EASTTAgs=' + eas_tags;
  }

  var easTargeting = '';
  
        if (typeof cX !== 'undefined') {
        var segments = cX.getUserSegmentIds({persistedQueryId:'fae8b870ff3293797c73a4aa80a04554c34ce025'});
        easTargeting = (segments && segments.length) ? '&EASTCxenseSegments=' + segments.join('|') : '';
    }
    var sidebar = document.getElementById("EAS_fif_8499").parentNode.parentNode;
  if (sidebar.className.split(" ").indexOf("wp-sidebar") === -1) {
    sidebar = false;
  }

    AdHandler.registerAd({
    adSpaceId: "8499",
    sidebar: sidebar
  });

  EAS_load_fif("EAS_fif_8499", "/EAS_fif.html", "http://eas.blt.se/eas?cu=8499;cre=mu;js=y;encoding=utf-8;pageviewid=" + EAS_pageviewid + ";target=_blank" + eas_tags + ';EASTpageclass=' + pageClass + ';' + easTargeting, 0, 0);
  setTimeout(function(){
    AdHandler.registerLoadedAd("8499");
  },2000);
</script>
</li>
<div class="gptAd" id='div-gpt-ad-gm-ad-9' data-adtype="Mobil">
  <script>
    var divId = 'gm-ad-9';
    var contentIds = document.querySelector('meta[name="gmd:adspaces"]').getAttribute('content').split(',');
    if(contentIds.includes(divId)) {
      googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-gm-ad-9'); });
    }
  </script>
</div>
</ul>

2 Johan Svedjedal; Den nya dagen gryr – Karin Boyes författarliv (1) Wahlström och Widstrand förlag: Ett mästerverk. Här framträder en delvis annan person, mer fullödig, rolig och politisk än den gängse bilden av Boye. 

<span class="fig-caption-title">3 Ellen Mattson; Tornet och fåglarna (4) Albert Bonniers förlag:</span><span class="fig-caption-title"> Sinnligt och inkännande om en av historiens förlorare:</span> den svenske kommendanten Henrich Danckwardt under danskarnas belägring av Marstrand och Karlstens fästning sommaren 1719.
3 Ellen Mattson; Tornet och fåglarna (4) Albert Bonniers förlag: Sinnligt och inkännande om en av historiens förlorare: den svenske kommendanten Henrich Danckwardt under danskarnas belägring av Marstrand och Karlstens fästning sommaren 1719.
<span class="fig-caption-title">4 Gunnar D Hansson; Tapeshavet (NY) Albert Bonniers förlag:</span>Genreöverskridande, personlig och humoristisk poesi om gränslösa upptäckter i tid och rum.
4 Gunnar D Hansson; Tapeshavet (NY) Albert Bonniers förlag:Genreöverskridande, personlig och humoristisk poesi om gränslösa upptäckter i tid och rum.
<span class="fig-caption-title">5 Jerker Virdborg; Sommaren<span class="locale">, syster (2) Albert Bonniers förlag:</span></span> Olidligt spännande om två syskons kamp för överlevnad i ett krigsdrabbat modernt Sverige.
5 Jerker Virdborg; Sommaren, syster (2) Albert Bonniers förlag: Olidligt spännande om två syskons kamp för överlevnad i ett krigsdrabbat modernt Sverige.
<span class="fig-caption-title">6 Viktoria Jäderling; Åh<span class="locale">, Lunargatan (6) Albert Bonniers förlag:</span></span> Rikt varierad, träffsäker och fängslande novellistik i mästarklass
6 Viktoria Jäderling; Åh, Lunargatan (6) Albert Bonniers förlag: Rikt varierad, träffsäker och fängslande novellistik i mästarklass
<span class="fig-caption-title">7 Colson Whitehead; Den underjordiska järnvägen (NY) Albert Bonniers förlag<span class="locale">, övers. Niclas Nilsson:</span></span> Blottlägger den amerikanska historiens mörka och ännu verkande bakgrund i rasism och förtryck.
7 Colson Whitehead; Den underjordiska järnvägen (NY) Albert Bonniers förlag, övers. Niclas Nilsson: Blottlägger den amerikanska historiens mörka och ännu verkande bakgrund i rasism och förtryck.
<span class="fig-caption-title">8 Timothy Snyder; Om tyranni (NY) Albert Bonniers förlag<span class="locale">, övers. Margareta Eklöf:</span></span>En handbok om hur man behåller värdighet och förstånd i en värld som håller på att bli galen.
8 Timothy Snyder; Om tyranni (NY) Albert Bonniers förlag, övers. Margareta Eklöf:En handbok om hur man behåller värdighet och förstånd i en värld som håller på att bli galen.
<span class="fig-caption-title">9 Fatima Bremmer; Ett jävla solsken (NY) Forum förlag:</span>Lättläst om en actionhjältinna i levande livet, Ester Blenda Nordström.
9 Fatima Bremmer; Ett jävla solsken (NY) Forum förlag:Lättläst om en actionhjältinna i levande livet, Ester Blenda Nordström.
<span class="fig-caption-title">10 Anna Ringberg; Till minne av Berit Susanne Fredriksson (8) Ordfront förlag:</span> Skicklig familjeskildring med små medel. Anna Ringberg står alltid på de utsattas sida.
10 Anna Ringberg; Till minne av Berit Susanne Fredriksson (8) Ordfront förlag: Skicklig familjeskildring med små medel. Anna Ringberg står alltid på de utsattas sida.