Kultur o Nöje

Kulturcentrum – en 30-årsjubilerande 109-åring

Kultur o Nöje Artikeln publicerades
Kulturcentrums fasad ser i dag ungefär likadan ut som förslaget som Ewe Nilsson presenterade redan 1985. 3 bilder
Kulturcentrums fasad ser i dag ungefär likadan ut som förslaget som Ewe Nilsson presenterade redan 1985.

Kulturcentrum i Ronneby byggdes ursprungligen som kontor, lager och packningscentral för Kockums Emaljerverk. Byggnaden färdigställdes 1908 och används sedan 1987 för konstutställningar och andra kulturevenemang.

Kulturcentrum är ett ovanligt lyckat exempel på hur en gammal byggnad kan ges en ny användning som samtidigt lyfter fram flera av dess ursprungliga kvalitéer.

Den vackra byggnaden ritades sannolikt av Karlskronaarkitekten August Strehlenert (1853-1909). Han var en produktiv arkitekt som efterlämnade många intressanta byggnader i Karlskrona, samt även några i Ronneby. Till exempel Villa Vera i Brunnsparken.

Kulturcentrum utformades i en försiktig jugendstil, vilket framför allt märks på fönstrens form och vissa inslag i murverket. Det är en typisk fabriksbyggnad från början av 1900-talet då dagsljuset var absolut nödvändigt och bara kunde föras in i lokalen uppifrån genom en lanterninkonstruktion. Den bärande konstruktionen med pelare, balkar och diagonalstag av trä är knappast representativ för det tidiga 1900-talets byggnadsteknik. Den känns mer hemma i ett magasin från 1700-talet. Det normala hade varit betydligt smäckrare stålkonstruktioner. Valet av trä tror jag styrdes av ekonomiska skäl. Dagens besökare har dock anledning att vara tacksamma för denna sparsamhet, eftersom trästockarna skänker karaktär och struktur åt utställningsrummen.

Att göra om Emaljerverkets lager till en konsthall var en genial idé som kan tillskrivas f.d. bruksförmannen Ewe Nilsson. Ewe Nilsson var ledamot i Ronnebys Kulturnämnd när han 1985 lanserade förslaget. För dagens besökare kan idén verka banal eftersom den framstår som självklar. Många andra konstmuseer har dock metoder att släppa in dagsljus som är betydligt sämre. Konstmuseum ”Kunsten” i Ålborg på Jylland, ritat av Alvar och Elissa Aalto, är ett av få moderna konstmuseer som använder samma lanterninlösning som Kulturcentrum. Det är också ett fint och välbesökt museum.

Det som i dag är Kulturcentrums entrésida var från början en baksida. Stadsrummet kring kyrkan och dess kringbyggnader har vunnit mycket på den scenförändring som ombyggnaden har inneburit. Nya fönster som följer murverkets omfattningar har ersatt skräpiga lastningsportar och på det sättet lyft fram fasadens skönhet. Skall man vara lite kritisk så är kanske den nya entrén inte helt lyckad. Vindfånget kunde ha gjorts mindre dominerande och dess tak tillåtits följa den ursprungliga jugendformen. Utrymmet innanför entrén borde också kännas mer välkomnande. Men detta är detaljer. Helhetsintrycket är mycket positivt. Ansvarig för ombyggnaden till Kulturcentrum var Ronnebyarkitekten Börje Fogelberg (1926-1996).

En vacker och funktionell byggnad är bara början. Det gäller att fylla den med bra innehåll också, vilket inte alla konsthallar och konstmuseer lyckas med. När det gäller Kulturcentrum är jag imponerad över utställningsverksamhetens höga nivå genom åren. Kulturcentrum i Ronneby tillhör verkligen en av Sveriges främsta kulturinstitutioner.

Läs mer om Karlskronaarkitekten August Strehlenert här.

Fakta

Peter Salander

Före detta arkitekt vid Chalmers i Göteborg. Boende i Karlshamn sedan ungefär tio år. Han skriver om arkitektur en gång i månaden på BLT kultur & nöje.

Visa mer...

Fakta

Jugend

Jugend var en riktning inom konst och arkitektur som hade sin höjdpunkt kring år 1900. Stilen hämtade sin inspiration från naturformer som återfinns i växter och blommor. På franska kallades stilen Art Noveau. En ledande svensk jugendarkitekt var Ferdinand Boberg. Ett av hans mer kända verk är regeringsbyggnaden Rosenbad i Stockholm.

Visa mer...