Kultur o Nöje

Exposé över jordens farliga framtid

Kultur o Nöje Artikeln publicerades

Den engelske miljöprofilen Tony Juniper har skrivit en exposé över vad vi gör med vår planet. Den borde finnas i varje hem och ligga framme jämt, anser Kjell Andersson.

Vad händer med vår planet?

Författare: Tony Juniper

Översättare: Shu-Chin Hysing

Förlag: Lind & Co

I förordet skriver Prins Charles, prinsen av Wales, själv en framstående miljöprofil: Boken... "är en... viktig bok som ligger rätt i tiden och sammanför många rika och tillförlitliga informationskällor och presenterar dem på ett sätt som var och en lätt kan förstå...".

Det är bara att instämma.

En växande mänsklighet och ökande industrialisering, särskilt från tiden efter andra världskriget, då många kurvor för utnyttjande av naturresurser pekade i höjden (och fortsätter att göra det) skapar ett ohållbart tillstånd med ökande föroreningar och allt fler miljökatastrofer. Vi är sedan dess i en ny geologisk epok, där människan är att jämföra med en geologisk kraft.

"Att återställa framtiden" heter sista kapitlet. Juniper anser det möjligt. Det kan vi inte, säger den nya jordsystemvetenskapen. Vårt goda holocen är förgånget; i antropocen är vi ute på farligare, mer ovissa vatten. Ändå: Vi måste naturligtvis göra allt vi kan för att lindra vår och vår jords plåga.