Kultur & Nöje

Traditionsrik kultur i Blekinge i ny bok av Ragnvi Hyllstedt

Kultur & Nöje Artikeln publicerades
Blekingemattan vävd på Vävaregården i Eringsboda. Komposition: Ragnvi Hyllstedt
Foto:Insidesbild
Blekingemattan vävd på Vävaregården i Eringsboda. Komposition: Ragnvi Hyllstedt

Länge turnerade Ragnvi Hyllstedts utställning ”Blekingemönster - nytta och flärd” i länet. Nu kommer boken med samma titel.

Blekingemönster - nytta och flärd

Författare: Ragnvi Hyllstedt

Grafisk design: Lasse Peterson, Kalmar

Tr: Mixi Print, Olofström

Gidlunds förlag 2016

De första 50 sidorna i boken handlar om dessa mönster. Här skriver hon med den sakkunskap som hon besitter. Men sen halkar boken ut på olika sidospår med mer allmänt innehåll om det blekingska kulturarvet. 

Det finns en kort text om Bengt Cronas flaskskepp. Halewijn Bulckaen i Karlskrona berättar om sitt pärlbroderi. Fem röster får tala för Blekinge: landshövdingen Berit Andnor, Hans Wachtmeister på Johannishus, museichefen Marcus Sandekjer och en representant för 1700-talsföreningen Carlscrona Rediviva. Jag har svårt att se vad dessa har med Blekingemönster att göra.  

Den femte rösten anknyter till slöjden. De är textilkonstnären Annika Ekdahl i Kyrkhult som berättar om sina gobelänger. Annelie Palmsköld reder ut hemslöjdens komplicerade begrepp. 

Ett kapitel tar upp de senaste årens slöjdutställningar, varav två på Blekinge Museum, en på Kulturcentrum i Ronneby samt Hyllstedts egen vandringsutställning.

Här finns en felaktig uppgift. Blekinge Läns hemslöjds firade sitt 130-årsjubileum 2015 med utställningen ”Hemmets Slöjd - Ögats fröjd” på Kulturcentrum i Ronneby. Boken de då gav ut hette ”Hemmets slöjd - Ögats fröjd, Blekinge Hemslöjd 130 år”, och inget annat.

”Blekingemönster - nytta och flärd”, saknar litteraturlista, vilket inte är bra med tanke på alla citat. Bokens stora tillgång är det rika bildmaterialet med fylliga bildtexter. Den är rolig att bläddra i, inte minst för de närgångna studierna av olika mönster. 

Men titeln är missvisande. Den tycks vara vald efter den tidigare utställningen. ”Blekingemönster - nytta och flärd” har i stället blivit en bok med olika nerslag i det blekingska kulturarvet - om än med viss tyngdpunkt på det textila. 

Ragnvi Hyllstedt har en lång gärning bakom sig som uppskattad textillärare med stor kunskap i Blekingebroderiet och hängkläden. Kanske vill hon på detta sätt sammanfatta sina tankar om vad hon finner speciellt för Blekinge.