Kultur & Nöje

Så blir museet Sveriges största

Kultur & Nöje Artikeln publicerades
Blekinge museums museichef Marcus Sandekjer samt Yvonne Hagberg och Inga Göransson från Länsmuseernas samarbetsråd, presenterade det nya museet.
Foto:Elin Thornberg
Blekinge museums museichef Marcus Sandekjer samt Yvonne Hagberg och Inga Göransson från Länsmuseernas samarbetsråd, presenterade det nya museet.

24 byggnader. 450 295 kvadratkilometer yta. Så stort är Sveriges största museum, som presenterades på Blekinge museum under onsdagen. Förhoppningen är att den nya sammanslutningen ska bli en kraft att räkna med i den svenska kulturpolitiken.

Sveriges 24 länsmuseum, Blekinge museum inräknat, är en av Sveriges största kulturarvsinstitutioner. Nu ska det bli ännu tydligare i projektet ”Sveriges största museum” som i första hand innebär ett nytt namn och förnyade samarbetsmöjligheter.

– Vi vill visa att vi i Sveriges länsmuseum tillsammans är Sveriges största museum. Trots våra olikheter och skilda uppdrag, så möter vi ofta samma frågor. Jag sitter på Blekinge museum – ett av de minsta museerna - men har kollegor över hela landet, berättar Marcus Sandekjer, museichef på Blekinge museum.

Tillsammans med Yvonne Hagberg, ordförande i Samarbetsrådet samt ordförande i Kalmar läns museum, och Inga Göransson, vice ordförande i samma förening samt ordförande för Bohusläns museum, presenterade han det nya projektet på Blekinge museum där det just nu pågår en konferens för länsmuseernas samarbetsråd. Totalt 70 representanter från Sveriges alla länsmuseum är samlade.

De understryker att samarbetet egentligen inte är nytt. Sedan flera decennier tillbaka finns samarbetsrådet, som skapar en länk mellan Sveriges länsmuseum. Att nu gå ihop och samarbeta under ett gemensamt namn riktar sig först och främst mot politiker, även om det också kan få genomslag lokalt.

– Vi vill prata med en röst när vi pratar med makthavare, som ofta är våra riksdagsledamöter - som i sin tur representerar hela Sverige. Vi vill visa att vi sitter på en stor kunskap i en stor bildningsorganisation, som finns i hela landet, berättar Yvonne Hagberg.

Sveriges största museum vill särskilt vara en del av frågorna kring integration och kulturarv.

– Vi har alla program kring integration, trots att vi egentligen inte behöver ha det eftersom vi jobbar efter en kulturplan som inte kräver det. Men vi gör det för att vi jobbar med samtiden, även om vi också hanterar historia och kulturarv, säger Marcus Sandekjer.

Samarbetet ska förhoppningsvis också resultera i gemensamma arrangemang framöver.

– Förhoppningen är att ordna en dag på alla museer då alla gör något gemensamt, och försöka få ett stort genomslag. Exakt när det blir är inte klart, vi har ju museidagen i maj som kanske skulle vara en bra dag, men det har vi inte bestämt ännu, säger Yvonne Hagberg.