Kultur & Nöje

När tiden stannade

Kultur & Nöje Artikeln publicerades

Med tidigare okända bilder och dokument, bland annat ett brev skrivet från räddningsfartyget Carpathia, återinvigs på lördag Europas enda permanenta Titanicutställning på Utvandrarnas hus i Växjö.
I centrum för utställningen står timmermannen Mauritz Ådahl från Blekinge, som hade tänkt jobba ihop lite extrapengar i USA för att ha råd att bygga till familjens hus i Asarum.
I stället frös han ihjäl i det iskalla vattnet sedan fartyget han rest med kolliderat med ett isberg och sjunkit 600 kilometer sydöst om Newfoundland.
Hans klocka, som stannade tjugo minuter efter Titanics undergång, finns bland de föremål som kan beskådas på Utvandrarnas hus.
Av de 2 206 personerna ombord räddades bara 704. En av dem var småländskan Olga Lundin från Hallaryd, som tillsammans med en grupp andra Hallarydsbor reste med Titanic på hennes jungfruresa den 15 april 1912.
Hon överlevde genom att klamra sig fast på en flytande dörr och plockades så småningom upp av fartyget Carpathia, från vars däck hon skrev ett brev hem till sina föräldrar. Brevet har nu skänkts till Titanicutställningen.
Utställningen återinvigs av sjöfartshistorikern och Titanickännaren Claes-Göran Wetterholm.