Kultur & Nöje

Marinmuseum + Karlskrona = Sant

Kultur & Nöje Artikeln publicerades
Marinmuseum är viktigt för Karlskrona.
Foto:Morgan Karlsson
Marinmuseum är viktigt för Karlskrona.

Marinmuseet bidrar starkt till den digitala bilden av Karlskrona.

Av alla texter som delas i sociala medier om Marinmuseet refererar 55,7 procent till hemkommunen Karlskrona. Det visar en undersökning gjord av Volante, som under tolv månader har analyserat de statliga museernas närvaro i Sociala medier. Studien har bland annat undersökt det digitala platsengagemanget i staden där museet är verksamt samt hur många sociala medierinlägg som skrivs under museibesöket.

Marinmuseet sticker ut på en punkt - den lokala förankringen. Där toppar museet listan, följd av Vasamuseet (55,3 procent) samt Moderna museet (44,7 procent). Siffrorna innebär att Marinmuseet är särskilt förknippat med Karlskrona.

– Museerna i Sverige blir allt mer digitala, och Marinmuseum är ett bra exempel på detta. I en tid då museernas roll debatteras visar studien museernas förankring i de städer där de är verksamma, i alla fall utifrån deras besökares perspektiv, säger forskningsledare Christofer Laurell i ett pressmeddelande.

Studien utgår från ett treårigt forskningsprojekt som studerar konsekvenserna av digitaliserade evenemangsupplevelser. Tidigare har bland annat festivaler, fotbollsarenor och ishockeyarenor studerats.

Totalt har 26 centrala museer ingått i studien.