Kultur & Nöje

Hur skapar vi bäst teater i Karlskrona?

Kultur & Nöje Artikeln publicerades

23 kulturarbetare i Karlskrona vänder sig här i ett öppet brev direkt till Birgitta Törnqvist, kulturnämndsordföranden i Karlskrona. De vill vid den kommande kulturdebatten på tisdag om teaterverksamheten i kommunen, ha svar på vissa frågor från kulturchefen Ivar Wenster, kulturstrategen Barbro Ingemansson, enhetschefen Annika Eklund, teateransvarige Lenny Mostberg och kultursekreteraren Lolita Persson i Region Blekinge.
"Vi vill att det ska bli ett konstruktivt möte", skriver kulturarbetarna, som vill att samtalet på tisdag "fokuserar på frågor om framtiden".

Öppet brev inför teatermötet 15 februari till ordförande i kulturnämnden:
Först av allt: Vi ser fram emot mötet 15 februari då vi tillsammans ska diskutera förutsättningarna för att skapa teater i vår kommun, både på professionell basis och för amatörer.
Vi vill att det ska bli ett konstruktivt möte och föreslår därför att vi i detta samtal helt fokuserar på frågor om framtiden och inte gräver ner oss i analyser av det förgångna.
Dock måste vi ha en gemensam utgångspunkt för våra resonemang.
För att en dialog ska komma till stånd ber vi därför att få höra kommunens tjäns-temän berätta om vilka förväntningar de har på teaterverksamheten under de närmaste tre åren.

Finns det några pengar?
Hur ser kulturchefen Ivar Wenster och enhetschefen Annika Eklund på sambandet mellan professionella teaterarbetare och amatörverksamhet? Ses teaterarbetarnas manifesterade vilja att arbeta inom kommunen som en tillgång? Och om svaret är ja, vad finns det i så fall för planer för hur vår kompetens ska tillvaratas och vad finns det för finansiella medel för att förverkliga dessa planer?
Vi ser också självklart fram emot att höra kulturstrategen Barbro Ingemanssons tankar inför framtiden med speciellt fokus på teaterverksamheten.
Vidare vill vi höra teateransvarige Lenny Mostberg berätta om resultatet av sitt arbete inom kommunen, liksom hans uppfattning om vad som behöver göras inom teaterområdet (förutom hans egna projekt som han säljer till kommunen).

Hur ska Nya ansikten förverkligas?
Lolita Persson är ansvarig för kulturen inom Region Blekinge. Där har man nyligen presenterat en framtidsstrategi med titeln Nya ansikten. Den har kritiserats i en rad olika debattinlägg i lokaltidningarna. Hur ser Lolita Persson på denna kritik och vilka är Region Blekinges konkreta planer för att förverkliga de mål som skisserats i utredningen?
Vi hoppas att svaren på dessa frågor, som bör inleda mötet 15 februari, ska bilda en utgångspunkt för ett klargörande och framåtsyftande samtal både kring de frilansande teaterarbetarnas villkor i Karlskrona kommun liksom villkoren för de många teaterintresserade ungdomar och vuxna som finns här att få utlopp för sina talanger.

Undertecknat av:
Andreas Gode (Akaciaskådespelare och författare), Annica Stolz (aktör och barnteaterledare), Anton Hult (Akaciaskådespelare), Claes Telleborn (Akaciaskådespelare), Christer Peters (freelanceartist, regissör och revyförfattare), Dimitri Latorre (Akaciaskådespelare), Emelie Trossö (Akaciaskådespelare), Frida Borgström (producent), Friedrich Neuendorff (professionell musikalartist), Gun Ekedahl (dramapedagog och amatörteaterledare), Ida Mårdhed (Akaciaskådespelare), Johan Westermark (skådespelare och regissör), Margareta Skantze (dramatiker och regissör), Mikael Andersson (Akaciaskådespelare), Mikael Jacobsson (Akaciaskådespelare), Monika Janner (professionell sångare), Peter Larsson (Akaciaskådespelare), Ramon Latorre (regissör och teaterledare), Sara Svanberg (skådespelerska), Ulf Fembro (regissör och teaterchef), Viktoria Rosén (teater- och utställningsscenograf) och Henrik Åkesson (film- och teaterskapare).

Fotnot: Mötet 15 feburari, är det andra av tre om kulturfrågor som kulturnämnden i Karlskrona bjudit in till. Förra gången handlade det om konst. Denna gång är ämnet teater. Mötet som är öppet för alla äger rum i Konserthusteaterns kafeteria i Karlskrona på tisdag eftermiddag.
Red