Yvonne Sandberg-Fries

tillbaka i lokalpolitiken

Karlskrona Artikeln publicerades

Valberedningens ordförande Åke Svensson är delvis nöjd med nomineringsarbetet till nämnder och styrelser inför socialdemokraternas medlemsmöte imorgon, då besluten på vilka som väljs in i kommunens nämnder och styrelser fattas.

Rutinerad politiker
Enligt Åke Svensson nomineras en rutinerad politiker till kommunfullmäktiges presidium.
- Yvonne Sandberg-Fries gör comeback och tar plats i fullmäktiges presidium som andre vice ordförande och som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, säger han.
Yvonne Sandberg-Fries, 55, har tidigare arbetat i både riksdagen och EU-parlamentet. Hon har varit aktiv socialdemokrat i över 40 år, men har under det senaste året ägnat sig åt hus, familj och barnbarn.
- Vi tyckte det var bra med en så rutinerad politiker, säger Åke Svensson.
Valberedningens målsättningen har varit att få jämn könsfördelning, bred åldersspridning och bred geografisk spridning i nomineringarna.
- Vi har tryckt ner medelåldern, men har försökt att behålla kompetensen, säger Åke Svensson.
Däremot är valberedningen inte nöjd med könsfördelningen mellan kvinnor och män till gruppledarposterna, det vill säga till dem som väljs som vice eller andra vice ordförande i nämnderna. Men Åke Svensson anser att valberedningen gjort framsteg, genom att nominera en kvinna mer än vad som gjordes år 2004.
- Det är som att lägga ett pussel. Vi vill bevara kontinuitet med de som är rutinerade och vi vill bevara kompetensen. Man kan helt enkelt inte bara kasta in nytt folk, säger han.

Ska stå på tillväxt
Han berättar att en del av de personer som nominerats som andranamn ska utvecklas ytterligare i politiken och få mer insyn i ordförandeskapet. Därför betraktar valberedningen de två första namnen i varje nämnd som gruppledare.
- De ska kunna stå som tillväxt till 2010 och kliva fram då, säger han.


Oppositionsråd: Christina Mattisson, Patrik Hansson.
Kommunstyrelsen, sex ordinarie: Christina Mattisson, Patrik Hansson, Lars Hildingsson, Ann-Charlotte Svensson, Bo Andersson, Yvonne Sandberg Fries.

Kommunstyrelsens arbetsutskott: Christina Mattisson, Patrik Hansson, Lars Hildingsson. Kommunfullmäktiges presidium, En 2:e vice ordförande: Yvonne Sandberg Fries.

Nämndernas första och andranamn
Idrott- och fritidsnämnden: 1. Lena Ryge
2. Oscar Dyberg

Kulturnämnden:
1. Birgitta Thörnqvist
2. Jimmy Petersson

Barn och ungdomsnämnden:
1. Patrik Hansson
2. Jeanette Pettersson Handikappnämnden:
1. Patrik Enstedt
2. Annelie Svensson

Miljö- och byggnadsnämnden: 1. Magnus Johansson
2. Eva Öhman

Revisionsnämnden:
1. Mats Nilsson
2. Anna Carin Leufstedt

Socialnämnden:
1. Jan Anders Lindfors
2. Eva Strömqvist.

Tekniska nämnden:
1. Percy Blom
2. Lotta Törnström

Utbildningsnämnden:
1. Eva-Marie Malmgren
2. Mikael Karlsson

Valnämnden:
1. Inger Persson
2. Hans Olof Månsson

Äldrenämnden:
1. Peter Johansson 2. Chatarina Holmberg

Överförmyndarnämnd:
1. Lennart Svensson
2. Ingrid Ekstrand

Affärsverken AB:
1. Christer Sandström
2. Lars Lund

Karlskrona Industrifastigheter/Gullberna Park , Ordinarie och ersättare:
1. Mats Johansson
2. Birgitta Törnqvist

Karlskronahem:
1. Hans Olof Månsson
2. Anita Seaberg

Räddningstjänsten:
1. Patrik Enstedt
2.Ann-Charlotte Svensson

Tingsrätten:
Eva-Britt Dahlström
Mats Fagerlund
Ewa Lengstedt
Jimmy Petersson
Inga-Lena Åbom
Jarl Svensson
Susanne Öhrn
Gert Olsson
Anita Seaberg
Jörgen Anehäll
Aya Al/Sadoon
Ragnar Lindoffsson
Gunlis Pihl

Valberedningens ordförande Åke Svensson är delvis nöjd med nomineringsarbetet till nämnder och styrelser inför socialdemokraternas medlemsmöte imorgon, då besluten på vilka som väljs in i kommunens nämnder och styrelser fattas.

Rutinerad politiker
Enligt Åke Svensson nomineras en rutinerad politiker till kommunfullmäktiges presidium.
- Yvonne Sandberg-Fries gör comeback och tar plats i fullmäktiges presidium som andre vice ordförande och som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, säger han.
Yvonne Sandberg-Fries, 55, har tidigare arbetat i både riksdagen och EU-parlamentet. Hon har varit aktiv socialdemokrat i över 40 år, men har under det senaste året ägnat sig åt hus, familj och barnbarn.
- Vi tyckte det var bra med en så rutinerad politiker, säger Åke Svensson.
Valberedningens målsättningen har varit att få jämn könsfördelning, bred åldersspridning och bred geografisk spridning i nomineringarna.
- Vi har tryckt ner medelåldern, men har försökt att behålla kompetensen, säger Åke Svensson.
Däremot är valberedningen inte nöjd med könsfördelningen mellan kvinnor och män till gruppledarposterna, det vill säga till dem som väljs som vice eller andra vice ordförande i nämnderna. Men Åke Svensson anser att valberedningen gjort framsteg, genom att nominera en kvinna mer än vad som gjordes år 2004.
- Det är som att lägga ett pussel. Vi vill bevara kontinuitet med de som är rutinerade och vi vill bevara kompetensen. Man kan helt enkelt inte bara kasta in nytt folk, säger han.

Ska stå på tillväxt
Han berättar att en del av de personer som nominerats som andranamn ska utvecklas ytterligare i politiken och få mer insyn i ordförandeskapet. Därför betraktar valberedningen de två första namnen i varje nämnd som gruppledare.
- De ska kunna stå som tillväxt till 2010 och kliva fram då, säger han.


Oppositionsråd: Christina Mattisson, Patrik Hansson.
Kommunstyrelsen, sex ordinarie: Christina Mattisson, Patrik Hansson, Lars Hildingsson, Ann-Charlotte Svensson, Bo Andersson, Yvonne Sandberg Fries.

Kommunstyrelsens arbetsutskott: Christina Mattisson, Patrik Hansson, Lars Hildingsson. Kommunfullmäktiges presidium, En 2:e vice ordförande: Yvonne Sandberg Fries.

Nämndernas första och andranamn
Idrott- och fritidsnämnden: 1. Lena Ryge
2. Oscar Dyberg

Kulturnämnden:
1. Birgitta Thörnqvist
2. Jimmy Petersson

Barn och ungdomsnämnden:
1. Patrik Hansson
2. Jeanette Pettersson Handikappnämnden:
1. Patrik Enstedt
2. Annelie Svensson

Miljö- och byggnadsnämnden: 1. Magnus Johansson
2. Eva Öhman

Revisionsnämnden:
1. Mats Nilsson
2. Anna Carin Leufstedt

Socialnämnden:
1. Jan Anders Lindfors
2. Eva Strömqvist.

Tekniska nämnden:
1. Percy Blom
2. Lotta Törnström

Utbildningsnämnden:
1. Eva-Marie Malmgren
2. Mikael Karlsson

Valnämnden:
1. Inger Persson
2. Hans Olof Månsson

Äldrenämnden:
1. Peter Johansson 2. Chatarina Holmberg

Överförmyndarnämnd:
1. Lennart Svensson
2. Ingrid Ekstrand

Affärsverken AB:
1. Christer Sandström
2. Lars Lund

Karlskrona Industrifastigheter/Gullberna Park , Ordinarie och ersättare:
1. Mats Johansson
2. Birgitta Törnqvist

Karlskronahem:
1. Hans Olof Månsson
2. Anita Seaberg

Räddningstjänsten:
1. Patrik Enstedt
2.Ann-Charlotte Svensson

Tingsrätten:
Eva-Britt Dahlström
Mats Fagerlund
Ewa Lengstedt
Jimmy Petersson
Inga-Lena Åbom
Jarl Svensson
Susanne Öhrn
Gert Olsson
Anita Seaberg
Jörgen Anehäll
Aya Al/Sadoon
Ragnar Lindoffsson
Gunlis Pihl