Vrak från Karl XII:s tid identifierat

Karlskrona Artikeln publicerades
Vraket norr om Kalsholmen har funnits markerat på kartor sedan åtminstone 1700-talets slut. Nu har marinarkeologen Jim Hansson identifierat det som Prins Fredrik Wilhelm.
Vraket norr om Kalsholmen har funnits markerat på kartor sedan åtminstone 1700-talets slut. Nu har marinarkeologen Jim Hansson identifierat det som Prins Fredrik Wilhelm.

Vraket vid Kalsholmen upptäcktes redan 2009. Nu har marinarkeologen Jim Hansson identifierat det som Prins Fredrik Wilhelm – som Karl XII:s här erövrade i forna hertigdömet Kurland.

– Jag har inte själv dykt på det, men enligt en bekant ska det vara väldigt mycket kvar. Det är närmare 40 meter långt – stort, kraftigt, maffigt, säger Jim Hansson, marinarkeolog vid Sjöhistoriska museet, och som tidigare har lokaliserat Solen, Victoria och Blekinge – Karlskronas första krigsskepp – vid Marinbasen.

Vraket vid holmen söder om Hästö är utmärkt i kartmaterial från åtminstone 1700-talets slut, och de historiska källorna nämner bara ett enda skepp som gått till botten där – Prins Fredrik Wilhelm, döpt efter hertigsonen av Kurland.

Fartyget, enligt uppgift byggt 1697, erövrades vid kurländska Windau (nuvarande Ventpils, Lettland) 1702. Vid den tiden kämpade Karl XII:s här bland annat mot polacker – och deras bundsförvanter i Kurland.

Handelsfartyget Prins Fredrik Wilhelm ska senare ha byggts om och bestyckats med 50 kanoner. Enligt uppgifter som Jim Hansson letat fram ska skeppet ha sprängts i luften vid Kalsholmen på nyårsaftonen 1712.

– Hon skall ha legat där för lastning och exploderade med ”fullt ekipage”, det vill säga fullt utrustad, säger Jim Hansson.

Liknande öde gick Nya Riga till mötes mellan Stumholmen och Smörasken fem år senare, liksom Dygden, i närheten av befästningstornet Godnatt den 29 juni 1793.

Läs mer:

Här är Karlskronas första krigsskepp

Fler sänkta skepp på örlogsbasen

Världsarvet under ytan ska nå upp till turisterna