”Vi vet att vi gör nytta”

Karlskrona Artikeln publicerades
Anders Jönsson och Bert-Ola Lindros.
Foto:Samuel Abrahamsson
Anders Jönsson och Bert-Ola Lindros.

I 110 år har sjöräddningssällskapet funnits.

På onsdagen visade de upp sig i Karlskrona.

– Vi vet att vi gör nytta, säger Anders Jönsson.

På onsdagskvällen bjöds det på miljöseminarium på Marinmuseum i Karlskrona vilket är ett samarbete mellan museet och Vattenrådet för Blekingekusten. En av de som höll ett föredrag var sjöräddningssällskapet som representerades av Anders Jönsson, före detta operativa chef och nu pensionär och Bert-Ola Lindros, teknisk chef. Sjöräddningssällskapet är en ideell frivillig organisation och att vara med där kan jämföras med att vara deltidsbrandman.

– Ja det finns väldigt många likheter. Inom 15 minuter efter att man fått ett larm är räddningen på väg. Så det gäller att bo i närheten. Men vi börjar komma in i ett generationsskifte nu och det börjar bli svårare att rekrytera folk. Dagens ungdomar byter mer jobb och flyttar runt vilket gör det svårare att få med dem, säger Anders Jönsson.

I Blekinge finns det tre stationer, en på Hasslö, en i Sölvesborg och en i Hörviken. De samarbetar med Kustbevakningen och räddningstjänsten när det gäller alla slags miljöproblem som till exempel när olja har läckt ut från en båt.

– Tiden är så oerhört viktig. Är det ett oljeläckage så är vår uppgift att ringa in det med hjälp av ett så kallat förband så att oljan inte sprider sig. Om vi kan göra det så kostar det väldigt mycket mindre pengar än att sanera när oljan väl nått land. Men vår uppgift är inte att sanera.

Sällskapet bildades 1907 och har i dag över 100 000 medlemmar, cirka 2000 frivilliga arbetare och 220 räddningsenheter som alltså ser till att rycka ut när miljöproblem uppstår. Förutom de ideella krafterna har de 35 personer som är heltidsanställda.

– Vi vet att vi gör nytta och det känns väldigt bra, säger Anders Jönsson.

Fakta

Programmet på miljöseminariet

Det var inte bara sjöräddningssällskapet som var på plats utan tre andra seminarier hölls också:

Östersjön- ett hav i förändring – Yvonne Walther, ordförande i Vattenrådet för Blekingekusten berättade om Östersjön.

Vrak eller sopor - Jim Hansson, marinarkeolog SMM, berättade om hur våra havsbottnar ser ut.

Från Hav till tallrik – Patrik Stjerna informerade om FiskOnline.

Visa mer...