Vad tyckte du om filmen?

Karlskrona Artikeln publicerades

Filmen "Du och Jag" visades för de som ville under fredagen i aulan på Chapmangymnasiet. Och det var positiva tillrop om filmen från eleverna.

Fatlum Kabashi, 16 år, samhälle internationell.– En väldigt bra film som visade hur en del invandrare har det i landet.
Foto:
Fatlum Kabashi, 16 år, samhälle internationell.– En väldigt bra film som visade hur en del invandrare har det i landet.
<p>Elias, Lindberg, 15 år, samhälle internationell– Den var verkligen inspirerande och viktig att titta på om fördomar.<ul><div class="market-link-container">
  <div class="market-message-container">
          <h3> ERBJUDANDE </h3>
            <a href="#" data-unique-link="artikel" data-link-package="bl_digitalt_1kr" class="plus-marketing-button" target="_self" title="Fri tillgång till allt på blt.se. Endast 1 krona första månaden. ">
        Fri tillgång till allt på blt.se. Endast 1 krona första månaden. 
      </a>
      </div>
</div>
<li id="gmadwidget-90" class="widget GmAdWidget"><!-- BLT Mobil 2 -->
  

<div id="EAS_fif_8499" class="lazyThis" data-screenAmount="0.05"  data-maxwidth="320px" data-adName="BLTMobil2" ></div>


  
<div style="display:none" id="key_word_8499" data-keywords=""></div>


<script type="text/javascript">
  var metas = document.getElementsByTagName('meta');
  var pageClass = '';
  var adTags;

  for (var i=0; i<metas.length; i++) {
    if (metas[i].getAttribute("name") == "cXenseParse:pageclass") {
     pageClass = metas[i].getAttribute("content");
    }
    if (metas[i].getAttribute("name") == "keywords") {
     adTags = metas[i].getAttribute("content");
     adTags = adTags.replace(/ /g, "+");
     adTags = encodeURI(adTags);
    }
  }

  adTags = adTags.replace(/,/g, "|");

  adTags = ';EASTTags=' + adTags ;
  var eas_tags = document.getElementById('key_word_8499').getAttribute('data-keywords');

  if (eas_tags === '' || eas_tags === '|'){
      eas_tags = adTags;
  }
  else {
      eas_tags = ';EASTTAgs=' + eas_tags;
  }

  var easTargeting = '';
  
        if (typeof cX !== 'undefined') {
        var segments = cX.getUserSegmentIds({persistedQueryId:'fae8b870ff3293797c73a4aa80a04554c34ce025'});
        easTargeting = (segments && segments.length) ? '&EASTCxenseSegments=' + segments.join('|') : '';
    }
    var sidebar = document.getElementById("EAS_fif_8499").parentNode.parentNode;
  if (sidebar.className.split(" ").indexOf("wp-sidebar") === -1) {
    sidebar = false;
  }

    AdHandler.registerAd({
    adSpaceId: "8499",
    sidebar: sidebar
  });

  EAS_load_fif("EAS_fif_8499", "/EAS_fif.html", "http://eas.blt.se/eas?cu=8499;cre=mu;js=y;encoding=utf-8;pageviewid=" + EAS_pageviewid + ";target=_blank" + eas_tags + ';EASTpageclass=' + pageClass + ';' + easTargeting, 0, 0);
  setTimeout(function(){
    AdHandler.registerLoadedAd("8499");
  },2000);
</script>
</li>
</ul>
Foto:

Elias, Lindberg, 15 år, samhälle internationell– Den var verkligen inspirerande och viktig att titta på om fördomar.

Zonja Hasani, 15 år, barn och fritid– Man kan verkligen relatera till filmen och det var det bästa med den.
Foto:
Zonja Hasani, 15 år, barn och fritid– Man kan verkligen relatera till filmen och det var det bästa med den.
Tishk Hama Rahim, 16 år, samhälle internationell– Det var en helt fantastisk film och den var väldigt bra gjord.
Foto:
Tishk Hama Rahim, 16 år, samhälle internationell– Det var en helt fantastisk film och den var väldigt bra gjord.