Två räddande änglar från Karlskrona hjälper i Haiti

Karlskrona Artikeln publicerades

På hemmaplan i Karlskrona kan de roa sig med att göra snöänglar under julledigheten. Men när allvaret kallar träder de i tjänst som räddande änglar på Haiti.
Sjukhuset i Port au Prince ska byggas ut och befolkningen behöver nya ben att gå på.

Karlskronafödde Stefan Redéen har varit med och räddat livet på hundratals haitier. Nu tar han hjälpt av Karlskronabon Ingmar Bergström, pensionerad kustbevakare och erfaren biståndsarbetare, för att bygga ut det svenska sjukhuset i Port-au-Prince.
– Det finns behov av allt överallt i Haiti. Fattigdomen är extrem och de lokala sjukvårdsresurserna är små. Men det går att hjälpa, även om vi aldrig uppnår svensk sjukhusstandard, säger Stefan Redéen som är kirurg på Universitetssjukhuset i Linköping.
Han åkte med i ett läkarteam till Haiti i januari i år efter jordbävningskatastrofen. Den syn som mötte honom satte fart på hans förmåga att hitta lösningar och han startade projektet, Haiti på fötter.
Men först var han med att amputera ett stort antal armar och ben på skadade haitier. Att Stefan Redéen är mag-och tarmkirurg i sin svenska profession var inget hinder för att ställa sin kompetens till förfogande även om det gällde akuta kejsarsnitt eller andra livsviktiga operationer.
– Det handlade om att rädda liv och att göra det snabbt. Nu har vi kommit till nästa fas, att hjälpa dem vi räddade så att de kan gå vidare med sina liv, säger han.
Efter första Haitiresan i januari åkte Stefan tillbaka till sitt jobb i Linköping. Här lyckades han få sjukhusledningen att skänka de två operationssalar som sjukhuset hade monterat ner i samband med en upprustning.
Men vad gör man med två operationssalar i Linköping när behovet av dem finns i Haiti?
– Jag vände mig till Human Bridge som tog på sig att transportera dem, säger Stefan Redéen som även har ett omfattande samarbete med flera kristna hjälporganisationer som samlar in pengar till Haiti på fötter.
Det tog från juni till oktober att få över operationssalarna till sjukhuset i Port-au-Prince. Och ett svenskt sjukvårdsteam monterade upp det på sjukhuset.
Det finns 100 sjukvårdsplatser där och sjukhuset sköts av lokal personal med assistans från läkarteam som bland annat skickas ut från Skandinaviska Läkarbanken där Karlskronabon Ingmar Bergström är ordförande.
Och nu tar även Ingmar Bergström ett konkret steg in i projektet i Haiti.
– Jag åker dit för att skaffa mig en bild av hur vi kan gå vidare med att bygga ut sjukhuset samt inleda ett samarbete med Läkarbanken och det lokala sjukhuset HCH för att kunna skicka dit läkare och sjuksköterskor. Behovet finns, och min roll blir att bygga upp strukturer för utbyggnaden. Vi måste veta vilka förutsättningar som finns lokalt i form av arbetskraft, material och kompetens, säger Ingmar Bergström.
De två räddande änglarna från Karlskrona har båda den energi, den lust och den drivkraft som behövs för att starta och driva stora hjälpprojekt. Men de har inte pengarna.
– Inte i egen ficka i vart fall, säger Ingmar Bergström. Men vi har ett stort antal hjälporganisationer bakom oss som bidrar ekonomiskt och stöttar Haiti på fötter till hundra procent.
I dagsläget har de ungefär två miljoner kronor till sjukhusutbyggnaden. Men det behövs mer.
Många av de fattiga haitier som i dag har fått hjälp av svenska läkarteam bor i tältläger. Bilderna från dessa läger kan verka obehagliga och ge intryck av att människorna där lever i misär. Men så är det inte, säger Stefan Redéen.
– Jämfört med hur dessa människor har levt totalt utblottade i slumkvarter och under ständig fruktan för banditer är tältlägren det bästa alternativ Port-au-Prince haft för sina fattiga på 30 år. I tältlägren finns tillgång till mat, sjukvård vatten och elektricitet. Vi kan inte jämföra fattigdomen i Haiti med hur det är att vara fattig i Sverige.
Den 17 januari reser Ingmar Bergström till Port-au-Prince för att inleda processen med sjukhusutbyggnaden. Och efter julledigheten i Blekinge åker Stefan Redéen tillbaka till jobbet i Linköping. Men det blir en ny resa till Haiti även för hans del.