Tv-team på sjukhuset kan stå landstinget dyrt

Karlskrona Artikeln publicerades

Landstinget Blekinge bör ta sig en rejäl funderare innan man säger ja till att släppa in tv-team för att filma ambulans- och akutsjukvårdspersonal i arbete.
Det tycker både Läkarförbundets etiska expert Thomas Flodin och juristen Anna Rogalska Hedlund.

Det är mycket svårt att säkert avgöra om en patient ger sitt samtycke eller ej till att bli filmad i en utsatt situation. Och även om materialet inte sänds, kan det vara ett sekretessbrott i sig att släppa in tv-teamet i patientarbetet på sjukhuset. Detta oavsett om kameran är på eller av.
– Det kräver ett samtycke i förväg. Och det ska vara relevant, det vill säga patienten ska vara helt införstådd med vad beslutet innebär. Sekretesslagstiftningen är glasklar, hävdar Anna Rogalska Hedlund.

Hon driver ett pilotfall genom organisationen Centrum för rättvisa. En svårt cancersjuk mans dödskamp filmades på Uppsala Akademiska sjukhus och sändes senare som ett inslag i en dokumentärserie. Mannens anhöriga visste ingenting utan råkade se programmet när det sändes en månad efter mannens död. De är övertygade om att han aldrig hade velat medverka medan sjukhuset hävdar att han gett sitt samtycke.

Familjen valde tidigare i år att stämma det aktuella landstinget och den rättsliga processen pågår just nu. De anhöriga kräver 125 000 kronor var i skadestånd. Det är samma tv-produktionsbolag som nu vänt sig till Landstinget Blekinge med frågan om att få filma på akuten, ambulansen och thoraxcentrum i Karlskrona.
– Vi vet att det finns fler fall där patienter och anhöriga mot sin vilja medverkat i såna här program. Det är för tidigt att säga om det blir fler stämningar, säger Anna Rogalska Hedlund.
Risken är att vårdpersonalen begår både sekretessbrott och medverkar till etiska övertramp när man tillåter ett tv-team att följa arbetet.
Thomas Flodin är ordförande i Läkarförbundets etiska råd och han ifrågasätter syftet med att släppa in tv-teamen för den här typen av program:
– Jag kan ju tycka att det här är osmakligt ur många aspekter. Jag har förstått att man ser det här som god PR men det är absolut ingen enkel sak ur integritetssynpunkt.
Han tycker också att det är viktigt att vårdpersonal verkligen kan och vågar säga nej till att medverka om de är tveksamma.
– Handlar detta om marknadsföring på bekostnad av både patienter och personal så bör nog landstinget verkligen fundera över sin medverkan.