Tidigare skola kan ge plats för 120 lägenheter

Lyckeby Artikeln publicerades

120 lägenheter och en ny förskola finns i planerna för före detta Lyckebyskolan.

Snart blir det tillfälle att tycka till om förslagen för nya Lyckeby centrum.

Lyckebyskolan är nedlagd, men byggnaderna har inte stått tomma. De har använts både som tillfälligt boende och som extra skollokaler.

På sikt är det dock tänkt att området ska ge plats för fler bostäder och en nybyggd förskola i Lyckeby.

Runt 120 lägenheter ska kunna byggas på området enligt det detaljplaneförslag som tagits fram på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Då finns också utrymme för sex till åtta förskoleavdelningar.

Exakt hur området ska disponeras är öppet. Klart är i alla fall att det äldsta skolhuset från 1900, det gula trähuset, ska bevaras. Det kulturhistoriska värdet bedöms vara för stort för en rivning. Dels för att byggnaden visar på skolans betydelse i samhället, dels för att det är en del av Lyckebys historia, som egen kommun. Eventuellt kan det gula skolhuset, bli en del av den nya förskolan.

Men i planförslaget finns även utrymme för att kunna använda området till skola också i framtiden.

Inom kort ska det färdiga förslaget för Lyckebyskolan och näraliggande kvarter ställas ut.

– Det är ett stort planprogram och det gör att det har tagit lite tid. Det känns bra att vi har kommit så här långt, säger Magnus Larsson (C), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

28 mars kommer ett samrådsmöte att hållas i Lyckeby.

– Då ska vi höra vad medborgarna säger om förslaget. Det kan säkert bli en del justeringar, men som helhet bli väldigt bra när det är färdigt, säger Carl-Göran Svensson (M), 2:e vice ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.