Stort bildspel: Domus öppnar 1967

karlskrona
Foto:
Under invigningen talade bland andra Konsums styrelseordförande, länsbostadsdirektör Gunnar Norrhall, ledamoten i KF:s styrelse, Karl Erik Persson och landshövding Thure Andersson.
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Landshövding Thure Andersson invigningstalar. Till vänster ledamoten i KF:s styrelse, Karl Erik Persson.
Foto:
Ledamoten i KF:s styrelse, Karl Erik Persson.
Foto:
Ledamoten i KF:s styrelse, Karl Erik Persson talar. Till vänster står landshövding Thure Andersson och väntar på att få klippa invigningsbandet.
Foto:
Foto:
Foto:
Kooperativa förbundets föreningschef Gösta Tjäder och varuhuschef Per Olof Ericson.
Foto:
Foto:
Ingrid Svensson visar kosmetikaavdelningen.
Foto:
Kooperativa förbundets föreningschef Gösta Tjäder och varuhuschef Per Olof Ericson.
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Landshövding Thure Andersson klipper invigningsbandet. Direktör Gösta Tjäder och disponent Per Olof Ericson väntar belåtet intill.
Foto:
Kooperativa förbundets föreningschef Gösta Tjäder och varuhuschef Per Olof Ericson.
Foto:

Artikeln publicerades 13 september 2017.

Här är BLT:s bilder från öppnandet av det nya Domus-varuhuset i september 1967. Majoriteten av dem har aldrig tidigare publicerats eller ens visats.