Kommunanställda har fått felaktiga löner för miljonbelopp

KARLSKRONA Artikeln publicerades
Foto:Markus Palmgren

Tjänstemän har slutat med ändå fått lön. Ogiltig övertidsersättning har betalts ut. Och vissa har haft dubbla anställningar utan att någon reagerat.

Kritiken mot löneprocessen i Karlskrona kommun är inte nådig.

Kommunrevisornas ordförande var samlad när hon mötte pressen på torsdagsförmiddagen.

– Vi vet inte vad detta kostat kommunen, men det handlar om miljonbelopp. Vi ser en topp och kan ana att det finns ett berg under, men inte bekräfta detta, säger Birgitta Ståhl (M).

Det har funnits stora brister i löneprocessen och sannolikt under lång tid i Karlskrona kommun. Det konstaterar revisorerna som har granskat hur felaktiga löner har kunnat betalas ut i kommunen.

Flera orsaker har hittats, däribland felinställningar i ett lönesystem som kommunen haft sedan 1997 och sedan dess har uppdaterats flera gånger.

Pensionsavsättningar har inte korrigerats Vissa har fått lön och sjuklön samtidigt och någon har jobbat heltid har fått övertidstimmar utbetalda då personen enligt system enbart jobbat deltid. Det finns även stora brister i hur attester och kontroller utförts.

I sina slutsatser skriver revisorerna om att löneprocessen ”till stora delar har haverat".

Även kommunens ledande politiker får en känga i rapporten.

Både kommunstyrelsen och andra kommunala nämnder har missat i den interna kontrollen, enligt revisorsrapporten.

Några av de åtgärder som revisorerna rekommenderar är extra utbildningsinsatser till chefer och utredningar kring arbetsrutiner och semesterlöneskuld.

– Den interna kontrollen måste helt enkelt bli bättre, säger Birgitta Ståhl.

Gruppledarna för respektive parti har informerats om rapporten.

– Den första reaktionen var bestörtning. Flera förvaltningschefer har också tagit mycket illa vid sig, säger Birgitta Ståhl.