Stabil framtid för Sjöstridsskolan

Karlskrona Artikeln publicerades

 

Tvånget är borta.

I dag är lumpen en kvalificerad och av många eftertraktad utbildning.

Och i år har rekordmånga sökt sig till Sjöstridsskolan.

160 rekryter från Sjöstridsskolan genomförde en soldaterinran i Amiralitetskyrkan under torsdagseftermiddagen.
Foto: Marcus Palmgren
160 rekryter från Sjöstridsskolan genomförde en soldaterinran i Amiralitetskyrkan under torsdagseftermiddagen.

160 av 166 rekryter har nu genomfört den första delen av sin 9 månader långa utbildning på Sjöstridsskolan. Under torsdagen fick genomfördes en soldaterinran i Amiralitetskyrkan. Där skulle framtida soldater, befäl eller sjömän påminnas om sina skyldigheter och möjligheter inom Försvarsmakten.

Och mycket har förändrats inom sedan militärtjänstgöringen blev frivillig, även om det i framtiden kan bli så att vissa tvingas tjänstgöra mot sin vilja. Till Karlskrona har alla sökt sig frivilligt, betonar utbildningschefen Tomas Martinsson.

– Nästa år får vi ytterligare en pluton och mellan 180 till 200 värnpliktiga. Jag tror vi har ett gott rykte och kan erbjuda en omväxlande utbildning med stark gruppdynamik, säger Tomas Martinsson.

Rekryterna Carl Arvidsson från Stockholm, Carl Nilsson från Kristianstad och Emma Lilja från Malmö instämmer.

– Jag tog studenten i våras och sökte mig hit för att jag ville göra någonting annat innan högskola eller andra studier. Det blir en härlig gruppkänsla och alla stöttar varandra hela tiden, i med och motgångar, säger Emma Lilja, som är 19 år.

Carl Nilsson från Kristianstad tyckte den tre månader långa grundutbildningen, GMU, var tuff i början.

– Först var det jobbigt att bo i kasern med massa andra människor. Sedan var det tufft att bo i tält. Men allt är relativt. När man försöker sova under bar himmel längtar man tillbaka till tältet, säger han och skrattar.

Enligt Max Johansson, kompanichef för GU-kompaniet, är utbildningens kvalitet på en helt annan nivå i dag än för 30 år sedan.

– Dagens ungdomar vill bli matade med nya uppgifter hela tiden. De är motiverade, vilket inte alla var för 30 till 40 år sedan. Då var militärtjänstgöringen ett nödvändigt ont för många och det påverkade naturligtvis inställningen, säger Max Johansson.

Vad som händer i framtiden för rekryterna återstår att se.

– Det gör ju ingenting om några stannar kvar hos oss. Vi behöver bli fler, säger Tomas Martinsson.

I september nästa år kommer nästa kull av rekryter till Karlskrona. Målet är 200 frivilliga, men skulle inte kvoten fyllas kan några komma att kallas in med hjälp av totalförsvarsplikten.

– Vi hoppas och tror att vi får 200 frivilliga rekryter.

Tomas Martinsson, utbildningschef vid Sjöstridsskolan i Karlskrona.
Foto: Marcus Palmgren
Tomas Martinsson, utbildningschef vid Sjöstridsskolan i Karlskrona.

Fakta

Soldaterinran

Soldaterinran är juridisk term och en påminnelse om soldatens skyldigheter och vad som gäller för honom eller henne under tjänstgöringen. Den upplyser också om grunddragen i rikets säkerhets- och försvarspolitik.

Nuvarande soldaterinran

Du har nu påbörjat din militära utbildning och är en del av Försvarsmakten.

Jag erinrar dig om vad detta innebär.

Det svenska försvaret garanterar Sveriges oberoende och fred. Det ska värna vår demokrati, vår självständighet och vår frihet att själva utforma vår rättsordning och vår kultur.

Genom att hjälpa andra länder och deras medborgare bidrar vi till fred, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i vår omvärld. Samtidigt främjar vi vår egen säkerhet.

Du tillhör nu Försvarsmaktens personal och du utgör därmed del av dess viktigaste resurs. Det är på oss som Försvarsmaktens förmåga slutligen beror.

Om vi blir angripna ska vi och övriga invånare tillsammans och med våra gemensamma krafter med alla medel försvara vårt land och vår frihet.

När vi tjänstgör utomlands är vi representanter för Sverige med det ansvar som detta innebär. Vi ska alltid göra vårt yttersta, oavsett uppgift och vårt handlande ska präglas av de värderingar som vi är satta att försvara.

Som soldat i Försvarsmakten är du utvald att försvara vårt land och att tjäna freden. Situationer kan uppstå då det är på dig allting hänger.

Att du har tillgodogjort dig din utbildning och har förmåga och vilja att utföra dina uppgifter är avgörande.

Du ska ta ansvar för ditt handlande och vara ett föredöme för andra. Inom Försvarsmakten kommer du alltid att vara del av en grupp.

Gruppens styrka är avgörande för vår förmåga att utföra de uppgifter som åligger oss.

Du ska främja sammanhållning och god anda och vara ett stöd för dina kamrater. Kränkande behandling ska alltid motverkas och respekten för de mänskliga rättigheterna upprätthållas.

Din insats är viktig och den behövs för Sverige. Jag välkomnar dig till Försvarsmakten.

Visa mer...