Skolinspektionen granskar hemmasittande elev

Karlskrona Artikeln publicerades

En elev i Karlskrona hade inte behövt bli hemmasittare om han blivit rätt bemött i skolan och "fått rätt stöd", enligt en anmälan till Skolinspektionen. Det är barnets föräldrar som anmäler kommunen eftersom de menar att barnet inte har fått tillräckligt stöd. De menar också att skolan har brustit i dokumentationen kring eleven.

I anmälan uppges även att eleven haft stor frånvaro och nu inleder Skolinspektionen en utredning om frånvaron och kräver kommunen på svar.