Sju av tio poliser känner sig mer utsatta

Karlskrona Artikeln publicerades

Polisen vill ännu inte kommentera de uppgifter som gör gällande att det grova brottet i Ramdalatrakten riktats mot en polisman och dennes anhöriga.

Så sent som i höstas brann två bilar på en ort i Karlshamns kommun. Båda fordonen tillhörde en polis.

Polisförbundets rapport om hot och våld mot poliser visar ett allt tuffare arbetsklimat.
Foto: Johan Nilsson/TT
Polisförbundets rapport om hot och våld mot poliser visar ett allt tuffare arbetsklimat.

Polisförbundet släppte i juni 2017 en rapport om hot och våld mot poliser. Man tog då hjälp av undersökningsföretaget Novus som gjorde 2061 webbintervjuer bland förbundets medlemmar i yrkesverksam ålder.

Resultatet visar att fyra av tio poliser uppger sig ha blivit utsatta för hot, våld, trakasserier eller annan påverkan i tjänsten eller på fritiden det senaste året.

Sju av tio (69 procent) upplever att utsattheten för hot och våld ökat de senaste två åren.

”Flera poliser beskriver i rapporten hur både partner och barn hotas”, skriver polisförbundets ordförande Lena Nitz i ett förord.

Hon skriver också:

”Hot och våld mot poliser är en arbetsmiljöfråga och samtidigt en attack mot demokratin. En väl fungerande polis är en central del av en rättsstat och en lika viktig del i vårt välfärdsbygge som skola, sjukvård och äldreomsorg”.