Så många blekingar jobbar inom ”det gröna näringslivet”

BLEKINGE Artikeln publicerades

En ny rapport från Lantbrukarnas riksförbund (LRF) visar att 7,7 procent av blekingarna arbetar inom vad man kallar ”det gröna näringslivet”.

Det gröna näringslivet är verksamheter med utgångspunkt i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö.

LRF:s nya rapport innehåller uträkningar med statistik från 2013 som grund.

I ett pressmeddelande listar LRF några punkter ur rapporten:

• I Blekinge län fanns år 2013 cirka 5 300 jobb i det gröna näringslivet. Det motsvarar 7,7 procent av länets totala sysselsättning.

• 3,3 procent är sysselsatta i jordbruket i länet jämfört med 1,4 procent i riket.

• Betesmarksarealen har minskat från 11 557 hektar år 2010 till 10 877 hektar år 2015.

• I Blekinges län stod de gröna näringarna för ett BRP (bruttoregionprodukt) på 6,2 procent år 2013. Det kan jämföras med siffran för de gröna näringarna i hela riket på 3,6 procent (eller 4,8 procent om Stockholms län räknas bort).