Så här många har snabbt bredband i Blekinge

Blekinge Artikeln publicerades

Målet är att 90 procent av Blekinges invånare ska ha ett snabbt bredband år 2020.

Under 2016 hade 55,1 procent tillgång till bredband på 100 Mbit/s.

Den kommun som har kommit längst är Karlskrona där det finns drygt 59 procent fiberanslutna hushåll. Den som har lägst är Olofström med 38 procent och däremellan kommer Karlshamn, Ronneby och Sölvesborg med 50 procent, 39,5, och 38 procent.

– Vi kan konstatera att det grävs ner en hel del bredband i Blekinge. Den stora utmaningen är landsbygden där drygt 12 procent av hushållen har tillgång till minst 100 Mbit/s. Det innebär att det återstår att bygga bredband till 78 procent av hushållen på landsbygden för att nå det regionala målet till år 2020, säger Rikard Svensson, bredbandskoordinator på Region Blekinge i ett pressmeddelande.

Fakta

Regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025.

Strategin innehåller nya mål för bredbandsutbyggnaden:

År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Visa mer...