Den norra magasinsbyggnaden inkluderade tidigare en kvadratisk byggnad med en nedre våning av kalkstensflis, här fotograferad 1938. En dörr har funnits inåt gården, men i övrigt saknade denna del av byggnaden öppningar och fönster. Ytterligare en träbyggnad har legat allra längst i norr utmed Arvid Nilssonsgatan, men förefaller här vara riven och ersatt med ett plank. En byggnad med mansardtak, och som förefaller ha legat centralt i kvarteret ut mot Skeppsbrokajen där macken nu ligger, skymtar i höger bildkant. Bakom det tornar taket till det före detta fängelset upp sig. Foto: Blekinge museum
Foto:

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant