Rullskidåkare får ingen ersättning för vurpa

Karlskrona Artikeln publicerades

Körde ner i hål och krävde kommunen på pengar. Fall från Norrland satte käppar i hjulen.

En äldre man som i mitten av oktober 2016 föll omkull när han åkandes på sina rullskidor körde ner i ett hål i gatan vid Gullberna har drivit en strid mot Karlskrona kommun. Han vill få ersättning för kläderna som förstördes i fallet.

Kommunens försäkringsbolag har gått igenom ärendet och kommit fram till att en dom från Norrland i mitten av 1990-talet kunde ligga till grund för deras beslut.

Även där gällde det en rullskidåkare som vurpat. Eftersom att vägen där olyckan skedde var till för fotgängare och cyklister ansåg rätten att det var tillräckligt uppmärkt för att de skulle anpassa sin fart och inte råka illa ut. Därför förlorade rullskidåkaren fallet.

Inte heller i Karlskrona var hålet i gatan någon fara för fotgängare eller cyklisters säkerhet och därför anses kommunen inte ha agerat oaktsamt. Mannen nekas därför den ersättning som han begärt.