Rekryteringsföretag ska hitta ny socialchef

KARLSKRONA Artikeln publicerades

Karlskrona kommun tar hjälp av rekryteringsföretag för att hitta en ny socialchef.

Chefstjänsten har varit vakant i drygt ett år.

Tidigare socialchefen Anette Gladher slutade i september förra året.

Funktionsstödsförvaltningens chef Claes Wiridén har gått in som tillförordnad chef också för socialförvaltningen.

Under året har utretts om de båda förvaltningarna ska slås ihop till en enda. Men utredningen kom fram till att de bör fortsätta att drivas var för sig.

Rekryteringen av ny socialchef har precis påbörjats. Socialförvaltningen har 240 anställda.