Rekordår för ejdrarna

UTKLIPPAN Artikeln publicerades
En av de ruvande ejderhonorna som hittades.
Foto: Rolf Larsson
En av de ruvande ejderhonorna som hittades.

2018 är ett rekordår för ejdrarna på Utklippan.

Aldrig förr har så många häckat där.

Det är Utklippans fågelstation som genomfört en inventering i månadsskiftet april-maj. Rolf Larsson, som stått för inventeringen, berättar i ett pressmeddelande att man hittade 266 ruvande ejderhonor, vilket överträffar siffran från det tidigare rekordåret 1994. Då påträffades 225.

”Ejderstammen på Utklippan och i Östersjön ökade långsamt från 1950- och 60-talen för att nå sin topp i början av 1990-talet”, skriver man i pressmeddelandet.

Sedan skedde en tillbakagång, men de senaste åren har antalet ökat igen. En förklaring till det kan vara att antalet gråtrutar gått ner. Gråtrutarna ger sig ofta på de nykläckta ejderungarna.