Överskott efter vapenföretagets konkurs

KARLSKRONA Artikeln publicerades

Vapenföretaget Widfeldts Handels Aktiebolag i Nävragöl har, som BLT tidigare berättat, gått i konkurs.

Arbetet med konkursen drog ut på tiden, bland annat på grund av att vapenkasunen, bunkern där vapnen förvarades, hade gått i baklås.

Nu är dock konkursförvaltarens bouppteckning klar.

Den visar att boet har ett överskott på 360 000 kronor när tillgångar och skulder nu sammanställts. Värdet på varulagret beräknades till 1,5 miljon kronor.