Nya kravet för att komma in på Marindagen

BLEKINGE Artikeln publicerades
Foto: Patric Söderström

Svenskt körkort kommer inte att räknas som giltig legitimation när Marindagen arrangeras nästa helg.

– Alla som kan visa upp någon form av legitimation är välkomna.

Så sa Anders Engqvist, säkerhetschef på Marinbasen, när Försvarsmakten i juni höll presskonferens inför Marindagen – som arrangeras nästa helg.

Men på onsdagsmorgonen skickades andra uppgifter ut i ett pressmeddelande där det framgår att svenskt körkort inte kommer att räknas som giltig legitimation:

”I år kommer Marindagen endast vara tillgänglig för svenska medborgare. Vi kommer att be besökare visa legitimation där det framgår att man är svensk medborgare för att besöka Marindagen. Barn under 18 år medföljer i målsmans sällskap. Som giltig legitimation räknas nationellt ID-kort eller svenskt pass utfärdat av svensk myndighet. Svenskt körkort räknas inte som giltig legitimation.”

Säkerhetschefen på Marinbasen, Anders Engqvist, kommenterar beslutet i pressmeddelandet:

– Omvärldsläget tillsammans med intrångsförsök samt Örlogshamnens och fartygens betydelse för försvaret av Sverige gör att vi måste ta säkerheten på allvar. Vår säkerhetsanalys har resulterat i att vi därför är tvungna att vidta de här åtgärderna.

Vad har förändrats i omvärldsläget sedan presskonferensen den 18 juni i år?

– Det är inget specifikt som har förändrats under sommaren, utan vi har haft en löpande analys av säkerhetsläget där vi har vänt på det här fram och tillbaka. Vår senaste analys av säkerhetsläget säger att vi måste fatta det beslutet som vi nu har gjort, säger Anders Engqvist.

Ni hänvisar i ert pressmeddelande till att intrångsförsök har gjorts, vad innebär det?

– En typ av intrång är när personer har paddlat in på området av misstag, men sedan har det även skett andra typer av intrångsförsök. Varje gång har vi gripit personerna och polisanmält. Det finns ju intrångsförsök där det kan röra sig om ett uppenbart misstag, och andra försök där det finns anledning att anta att det kan förhålla sig på ett annat vis, och det kan vi inte kommentera ytterligare.

Hur stor del av det hot ni hänvisar till går att undvika genom att bara välkomna svenska medborgare?

– Med detta beslutet har vi kunnat få bort en hel del vad gäller underrättelsehot från utländska aktörer, men helt säkra kan vi ju inte vara. Genom de åtgärder vi tagit nu kan vi hantera och upptäcka de hot som en svensk medborgare skulle kunna utgöra.

Varför räcker det inte med ett svenskt körkort?

– Ett körkort talar bara om att man har rätt att köra bil, inte att man är svensk medborgare.

Köerna till att skaffa ett nytt pass har under sommaren varit långa, och trycket är fortfarande högt. Kan man stärka sin identitet på annat sätt om man inte hinner skaffa ett nytt pass till marindagen?

– Det är pass eller nationellt-id kort som gäller. Barn upp till 18 år är välkomna i målsmans sällskap. Vi kommer med mer information under de närmsta dagarna på vår hemsida. Om reglerna skulle förändras kommer vi att meddela det.

Mellan 10 000 och 12 000 människor brukar besöka Marindagen i örlogshamnen i Karlskrona. Evenemanget är populärt även bland utländska turister, och många bokar resor till Karlskrona i samband med evenemanget. Dessa personer kommer i år inte att bli insläppta på området.

Varför väntar ni tills veckan innan evenemanget med att meddela att reglerna har ändrats?

– Vi är väldigt ledsna att beskedet kom såhär sent. Vi har väntat in i det sista för att vrida och vända på det, och har försökt att hitta möjligheter med de resurser vi har för att hantera säkerhetsläget, men har tyvärr kommit fram till att det måste bli såhär. Vi tycker också att det hade varit mycket bättre om vi kunde ta emot alla som vill komma.