Ny spärr ska stänga ute små partier

Karlskrona Artikeln publicerades

 

Riksdagsvalet har en spärr på fyra procent som partierna måste komma över. I valet 2018 finns även en spärr för partierna i kommunal- och landstingsval.
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT
Riksdagsvalet har en spärr på fyra procent som partierna måste komma över. I valet 2018 finns även en spärr för partierna i kommunal- och landstingsval.

2018 blir första valet då lokala partier inte får vara hur små som helst.

I Karlskrona måste ett parti få minst tre procent av rösterna för att få en plats i kommunpolitiken.

I riksdagen har det funnits en spärr för småpartier sedan slutet på 1960-talet. För att kunna ta plats i riksdagen måste ett parti passera fyraprocentspärren, det vill säga få minst fyra procent av rösterna.

Spärren infördes för att undvika splittring med alltför många små partier i riksdagen. Nu införs en liknande gräns för kommuner och landsting. För landstinget ligger den på tre procent. I kommuner som består av en enda valkrets är den två procent.

För Karlskrona kommun, som har tre valkretsar, är gränsen tre procent.

Sett till 2014 års valresultat skulle det inte bli någon skillnad med en treprocentspärr. Karlskronapartiet som bildades inför valet 2014 och hade flera tidigare Moderater på listan, siktade på att komma in i fullmäktige, men fick inte mer än 716 röster eller 1,68 procent. Det räckte inte för att få ihop en egen plats, och partiet la ner ett år senare.

Inget av de åtta partier som kom in i fullmäktige 2014, låg under tre procent.

Om något av dagens fullmäktigepartier skulle få mindre än tre procent av rösterna i höstens kommunval, fördelas platserna i fullmäktige på övriga partier. Partier under tre procent får inte heller några platser i kommunala nämnder.

Fakta

Valet i Karlskrona 2014

Antal röstberättigade: 50377 personer. Av dem röstade 43150.

Flitigast att gå och rösta: valkretsen i Torskors–Hässlegården där 92,59 procent deltog i valet.

Lägst valdeltagande: 58,81 procent av alla röstberättigade i Kungsmarkens valkrets gick och röstade.

Valdeltagande räknat på hela kommunen: 85,65 procent.

Antal partier som valdes in i fullmäktige: 8. Inget av dem var nytt i kommunpolitiken, alla som redan hade platser valdes om.

Största partiet: Socialdemokraterna som fick 37,93 procent av rösterna.

Minsta partiet som valdes in: Kristdemokraterna med 3,37 procent.

Utanför fullmäktige: 2,15 procent av väljarna la röster på andra partier än de som satt i fullmäktige. Inget av dem fick tillräckligt med röster för att få ett mandat. De flesta av rösterna, 1,68 procent, gällde Karlskronapartiet som kandiderade i kommunalvalet 2014. Feministiskt Initiativ fick 0,13 procent.

Ensammast: Tio röster las på partinamn, som den som röstade var helt ensam om att vilja välja.

Källa: Val 2014

Visa mer...