Nu starten jakten på mer personal till Boverket

Karlskrona Artikeln publicerades

Statliga Boverket har fått flera nya uppdrag och behöver mer personal.

35 lediga tjänster går ut på en gång nu. Fler kommer att följa.

Karlskrona

Det behövs fler bostäder i Sverige. Men det ska också vara hållbara bostäder med bra inomhusmiljö.

Bland Boverkets uppdrag finns ett kompetenscentrum för god inomhusmiljö och en nationell expertfunktion för byggskador.

Radonsanering, gröna städer och innovativt byggande ska ges nya stöd.

En ny tid med ny teknik ställer nya krav och plan- och byggprocessen ska digitaliseras.

Myndigheten har också fått ett utökat uppdrag att stärka arkitekturens funktion i samhället.

De nya uppdragen innebär att Boverket går igenom sin största förändring sedan 1988 och utlokaliseringen av verket till Karlskrona.

50 nya chefer och experter ska anställas i Karlskrona och i Malmö där Boverket har en nyöppnad filial.

Den första rekryteringsomgången börjar nu och gäller 35 tjänster, bland annat civilingenjörer, jurister, arkitekter planeringsarkitekter, systemvetare och kommunikatörer.

I dag har Boverket 250 anställda. Förutom i Karlskrona och Malmö finns också ett litet kontor i Stockholm.