Nu fylls snart Verkövikarna igen

Karlskrona Artikeln publicerades

Helt avgörande för Karlskronas utveckling, enligt kommunledning.

Förödande för läderbaggen och ekoxen, enligt Naturvårdsverket.

Men nu kan ingenting längre stoppa den omdiskuterade utfyllnaden av vikarna på Verkö.

Nu ska två av Verkös vikar fyllas igen.
Foto: Staffan Lindbom
Nu ska två av Verkös vikar fyllas igen.

Långa Lisa-viken och Solviken på Verkö är snart minnen blott. De båda havsvikarna ska fyllas igen, vilket medför att Verkö blir 100 000 kvadratmeter större och att såväl Stena Lines som kommunens egna hamn ges möjlighet att växa.

Utfyllnaden skapar också möjligheter att trafikera Verkö med godståg och det blir också ytterligare ytor för företag som vill etablera sig nära havet.

Utfyllnaden handlar också om säkerhet. I dag går det tung fordonstrafik mellan Roxtec och NKT och den trafiken kan i framtiden ledas om. Dessutom kan kombiterminalen, som i dag är placerad mitt i NKT:s område flyttas till de nya ytorna vilket gör att större godståg kan ta sig till och från Verkö. Något som ska minska antalet tunga lastbilstransporter och vara mer fördelaktigt för miljön.

Under onsdagens sammanträde beslutade drift- och servicenämnden att bevilja investeringstillstånd för utfyllnaderna. Kostnaden är 53 miljoner kronor och planen är att påbörja arbetet senast den 1 november 2018, annars måste nya tillstånd om vattenverksamhet sökas och då försenas projektet ytterligare ett år.

Drift- och servicenämnden var så gott som eniga i beslutet. Frågan har varit prioriterad av kommunledningen under många år. Däremot reserverade Madeleine Norman (MP) sig mot beslutet.

– Jag ifrågasätter kostnaden. Är 53 miljoner kronor verkligen ekonomiskt försvarbart när det dessutom handlar om stora ingrepp i miljön, säger Madeleine Norman.

Utfyllnaderna har överklagats av såväl Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen men så sent men i höstas beslutade Högsta domstolen att inte ta upp frågan. Därför fick kommunen rätt efter många års kamp i olika instanser.

Även Verkö byalag har varit kritiska mot utfyllnaden då området vid havsvikarna anses ha stora natur- och skyddsvärden.